Grantové příležitosti pro nové dětské skupiny – využijte tzv. zjednodušené financování v rámci OPZ

Provozujete dětskou skupinu, ale na Vaše služby se rodiče zapisují do dlouhého pořadníku? Nebo naopak chcete založit vlastní dětskou skupinu, ale dosud jste k tomu neměli příležitost a chybí vám ten pravý impulz? Nyní je ta správná doba se pustit do realizace tohoto záměru.

Služby péče o nejmenší děti jsou oblastí, která má podporu současné vlády, a i proto jsou již vyhlášeny nebo v přípravě grantové výzvy usnadňující budování nových dětských skupin a tím navyšování kapacit těchto služeb pro rodiče. Strategické dokumenty z oblasti rodinné politiky uvádějí kvalitní péči o děti mezi těmi nejdůležitějšími předpoklady pro spokojenost rodin a rovnoprávnost na českém trhu práce. K těmto argumentům se nyní přidává také nutnost zajistit péči o děti ukrajinských uprchlíků, které je potřeba co nejlépe integrovat a zároveň jejich matkám umožnit zapojení na pracovní trh.

V březnu tak byla vyhlášena velká investiční výzva určená na budování dětských skupin v rámci tzv. Národního plánu obnovy a již v dubnu by měla být vyhlášena také mimořádná výzva na budování nových dětských skupini v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Kromě toho je v přípravě také výzva MŠMT na tzv. „adaptační dětské skupiny“ pro ukrajinské děti a další příležitosti chystá příští rok také Operační program Zaměstnanost+.

Dnes se podrobněji podíváme právě na příležitosti v rámci OP Zaměstnanost a v rámci jeho nástupce OP Zaměstnanost+.

Mimořádná výzva na budování nových dětských skupin

V rámci končícího Operačního programu OP Zaměstnanost MPSV plánuje vyhlásit tzv. mimořádnou výzvu na budování nových dětských skupin zaměřených na integraci dětí rodičů uprchlíků z Ukrajiny. Tato výzva bude určena na vybudování nových dětských skupin a jeden rok jejich provozu. Výzva je aktuálně v přípravě a její vyhlášení se plánuje v dubnu 2022.

Předpokládá se nastavení podmínek podobně, jako tomu bylo dříve v rámci tzv. zjednodušených projektů OP Zaměstnanost (tedy např. výzva 111 nebo 133). Stejné pravděpodobně zůstanou také tzv. jednotky a jejich jednotková cena (Kalkulačka jednotek a nákladů). Pro provozovatele by to tak znamenalo, že na vybudování dětské skupiny s kapacitou 12 dětí by mohli získat cca 250 000 Kč. Tato dotace je vyhlašována jako neinvestiční, je tedy určena spíše na zařízení a vybavení dětské skupiny než na stavební práce.

V rámci těchto projektů bylo možné v minulosti získat finance na samotné vybudování, provoz a nájemné. Rozpočet projektu, v rámci něhož bude vybudována DS s kapacitou 12 dětí, která bude následně rok provozovována, by pak vypadal následovně:

Podle pravidel OP Zaměstnanost bude probíhat také prokazování jednotek a tzv. obsazenosti dětské skupiny, provozovatelé by se tak nevyhnuli neoblíbenému „čipování“ dětí do elektronického docházkového systému.

Vzhledem k zaměření výzvy na děti z Ukrajiny se předpokládá, že určité procento dětí využívajících podpořené dětské skupiny bude muset být právě dětmi uprchlíků. Vzhledem k tomu, že je ale žádoucí jejich integrace do české společnosti a seznámení s českým jazykem, nepředpokládá se, že v podpořených dětských skupinách budou pouze tyto děti. Přesné požadavky budou teprve stanoveny.

Výzva bude určena na dětské skupiny, které budou vybudovány a zapsány v evidenci dětských skupin do září tohoto roku.

Zdroj: Kulatý stůl MPSV k budování nových dětských skupin, 4.4.2022

 

Podpora dětských skupin v rámci programu OP Zaměstnanost+

V rámci připravovaného Operačního programu Zaměstnanost+ mají být nové dětské skupiny podpořeny ve dvou oblastech – budování nových dětských skupin na straně jedné a podpora provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací na straně druhé.

OP Zaměstnanost+ by měl dle vyjádření MPSV převzít některá pravidla OP Zaměstnanost, především tzv. jednotkové vykazování, ale zároveň reagovat na schválenou novelu zákona 247/2014 Sb. a existenci státního příspěvku. Provozovatelé dětských skupin by mohli získat finance na vybudování své dětské skupiny a také na následný 12měsíční provoz. Výše dotace na provoz z OPZ+ by měla kopírovat výši státního příspěvku, který zůstává hlavním a nejdůležitějším finančním zdrojem pro dětské skupiny. První výzva s tímto obsahem je ovšem plánována až na únor 2023.

Druhá část OPZ+ je namířena na subjekty, které státní příspěvek na provoz nemohou čerpat. Jedná se o organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace (např. fakultní nemocnice, Národní ústav duševního zdraví a další). Tyto organizace budou mít možnost z OPZ+ získat finance za podmínek srovnatelných se státním příspěvkem.

Zdroj: Kulatý stůl MPSV k financování nových DS, 4.4.2022

 

Máte zájem o založení dětské skupiny? Doporučujeme Vám pro základní informace zhlédnout záznam z webináře Jak založit a provozovat dětskou skupinu se státním příspěvkem na provoz.

Máte zájem o zpracování projektové žádosti? Kontaktujte nás se svým záměrem na emailu info@vseprodetskeskupiny.cz nebo na telefonu 734 570 434.

 

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová