Pro chůvy

Chcete se stát profesionální chůvou nebo si doplnit potřebnou kvalifikaci? Plánujete založení dětské skupiny nebo sousedské DS?

Využijte možnost efektivního samostudia z námi dodaných skript zakončeného profesní zkouškou. Vaše získané znalosti a dovednosti budou hodnotit zkušené lektorky, profesionálky s dlouholetou praxí z předškolních zařízení. Setkat se s nimi můžete již před vaší zkouškou prostřednictvím online konzultace. Délku studia si můžete nastavit podle vašich potřeb.

Úspěšní absolventi získají možnosti uplatnění v dětských skupinách a v sousedských dětských skupinách. Ať sníte o práci s dětmi nebo hledáte změnu, profese chůvy přináší work-life balance, rozvoj dovedností a možnost pozitivně ovlivnit budoucí generace.

Proč absolvovat zkoušku právě s námi?

Studijní materiály V ceně zkoušky

Pro efektivní samostudium obdržíte skripta a návod pro jejich použití.

Podpora a inspirace Bonusový obsah

Ve skupině profesionálních chův načerpáte zkušenosti, rady a tipy.

Od přihlášky po osvědčení k profesionální chůvě

Přihlášku máte podanou, termín profesní zkoušky zakroužkovaný v kalendáři. Váš maraton přípravy na „Den D“ začíná doma se skripty a tužkou v ruce. A co bude dál? Nachystali jsme pro vás stručného průvodce všemi kroky, které vás čekají odteď až k vytouženému osvědčení.

Z papíru do praxe

Začněte sepsáním seminární práce, která je vaší vizitkou a klíčem k úspěchu. Dodáme vám vzor, kterým je možné se inspirovat a šablonu lze využít pro zpracování, usnadníte si práci s formátováním. Zaměřte se na specifickou věkovou skupinu místo širokého věkového spektra, umožní vám to lépe se soustředit na konkrétní potřeby této skupiny. Dejte si na práci záležet, lektorky se na ni ptají při ústní zkoušce.

Den D a písemný test

Zkouška se koná v příjemném prostředí naší dětské skupiny. Pohodlně se oblečte a nezapomeňte na svačinu, zkouška trvá celý den. Začíná se písemným testem, na který budete mít 90 minut. Odpovídat budete na 70 otázek (50 u doplňující zkoušky) formou uzavřených otázek nebo s jednou správnou odpovědí, případně formou souhlasu/nesouhlasu s tvrzením. Test je nutné splnit z 80 %.

Ústní a praktická zkouška

Po úspěšném absolvování písemného testu vás čeká druhá část, kde se některá kritéria ověřují praktickým předvedením a zároveň také ústně. Vylosujete si 10 otázek (6 otázek v případě doplňující zkoušky) a máte 15 minut na přípravu. Pak už je to na vás, abyste komisi odprezentovali vše, co jste se naučili, dokázali zdůvodnit svá navržená řešení a zároveň jste prokázali, že dokážete získané poznatky aplikovat do praxe.

Vyhlášení výsledků

Po dokončení všech fází zkoušky komise zpracuje vyhodnocení, abyste se výsledky dozvěděli přímo na místě. Pokud vše zvládnete a u zkoušky uspějete, ihned obdržíte celostátně uznávané osvědčení o získání profesní kvalifikace. Pak už je čas vydechnout a úspěch oslavit. Všem našim úspěšným absolventkám a absolventům děkujeme za přízeň a přejeme, ať jim práce s dětmi dělá jen radost!

Co nabízíme

Komplexní vzdělávací služby pro chůvy na jednom místě

Zkouška

Pro nové chůvy bez kvalifikace
 • Zkouška k získání kvalifikace pro práci v dětské skupině a pro sousedské dětské skupiny (kód 69-073-M)
 • Studijní materiály pro samostudium v ceně
 • Celodenní akce - Praha

Doplňující zkouška

Pro stávající chůvy
 • Rozdílová zkouška k získání kvalifikace pro práci v dětské skupině a pro sousedské dětské skupiny (kód 69-073-M) z kvalifikace Chůva do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • Studijní materiály pro samostudium v ceně
 • Celodenní akce - Praha

Přípravný kurz ke zkoušce

Online se zkoušející lektorkou
 • Dvoudenní online kurz se zkoušející lektorkou
 • Intenzivní příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině

2000 Kč / celá zkouška
1500 Kč / doplňující zkouška

Termíny a přihlášení

Individuální konzultace před zkouškou

Online se zkoušející lektorkou

Praktické tipy a doporučení, na co se při samostudiu důkladně zaměřit, na co nezapomenout nebo jaká témata jsou pro uchazeče nejobtížnější se zkoušející lektorkou

550 Kč / 30 min

Objednání konzultace

Kurzy první pomoci dětem

Prezenční školení v rozsahu 6 hodin
 • Kurz první pomoci zaměřené na děti do 6 let
 • Doporučujeme absolvovat před kvalifikační zkouškou
 • Celodenní akce - Praha

Další vzdělávání

Online i prezenční akce
 • Pro chůvy, pedagogy i rodiče
 • Praktické webináře a semináře zaměřené na práci s dětmi a péči o ně v předškolním zařízení

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak probíhá zkouška?

Zkouška se odehrává během jednoho dne a zahrnuje celodenní program. Ráno začnete s písemným testem, který kombinuje výběrové otázky typu a, b, c, d (s jednou správnou odpovědí) a rozepisovací otázky. Po vyhodnocení testů ti, kdo získají minimálně 80 %, postupují k ústnímu a praktickému kolu zkoušky. V ústním kole si vylosujete 10 otázek a budete mít 15 minut na přípravu. Praktická zkouška zahrnuje písemnou práci, která se poté probírá s komisí.

Pro rozdílovou (doplňující) formu zkoušky platí stejná pravidla, avšak s menším počtem otázek v písemném testu a pouze 6 otázkami v ústním kole. Čas na přípravu zůstává stejný.

Písemná práce o minimálně 2 normostranách je povinnou součástí zkoušky a musí být zaslána nejpozději 7 dní před termínem zkoušky. Navíc je nutné doložit lékařské potvrzení o absenci logopedické vady nejpozději 10 dní před zkouškou. Pro doplňující zkoušku se tyto požadavky nevztahují.

Budu mít k dispozici nějaké materiály?

Po přihlášení obdržíte studijní materiály včetně skript a pracovního sešitu s tipy, radami a cvičným testem.

Pro doplňující zkoušku dostanete návod na efektivní práci se skripty, abyste se věnovali pouze relevantním tématům.

Nabízíme také přístup do facebookové skupiny Chůvy dětských skupin pro tipy na přípravu a výměnu zkušeností.

Jak dlouho to bude trvat ?

Zkouška je celodenní, začíná v 8:00. Přesný čas může být upraven dle individuální domluvy.

Kolik času si mám nechat na učení?

Doporučujeme alespoň měsíc na přípravu, ale záleží na individuální schopnosti učení. Přípravu je důležité nepodceňovat.

Musím jako uchazeč o doplňující zkoušku doložit potvrzení o neexistenci logopedické vady a odevzdat písemnou práci?

Ne, pro doplňující zkoušku tyto požadavky neplatí. Stačí předložit osvědčení o absolvování zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M).

Co se stane, pokud u zkoušky neuspěji?

Máte možnost dvou dalších opravných termínů, přičemž opravná zkouška je zpoplatněna 50 % původní ceny. Termín si domluvíte s koordinátorem zkoušek.

Získám po absolvování zkoušky nějaký certifikát?

Ano, úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, platné v celé EU.

Může zkoušku chůvy absolvovat každý?

Zkouška je otevřena všem s ukončeným základním vzděláním, starším 18 let a bez logopedické vady.

Zkouška probíhá v českém jazyce.

Musím si udělat zkoušku pro práci v dětské skupině, i když mám vystudované učitelství v mateřské škole?

Ač se to může zdát nelogické, kvalifikace učitelky v MŠ není pro práci v dětské skupině dostačující. V dětské skupině musí být v každý okamžik přítomna alespoň 1 pečující osoba s profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině (nebo s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví, specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa nebo lékaře). Ačkoli tedy můžete s kvalifikací učitelky v MŠ v dětské skupině pracovat, nemůžete nikdy zůstat s dětmi sama a váš zaměstnavatel tak nejspíše bude vyžadovat právě absolvování zkoušky chůvy. (Poskytovatelé, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, se musí tomuto požadavku zákona přizpůsobit od 1. 10. 2024).

Kdo mě bude zkoušet?

Náš tým autorizovaných zkušebních komisařek se skládá ze zkušených žen s dlouholetou praxí v předškolních zařízeních. Pečlivý výběr každé z nich zaručuje skutečnou odbornost. Všechny jsou známé svým laskavým přístupem, přitom však zachovávají spravedlnost a při hodnocení dodržují požadavky stanovené v Hodnoticím standardu. Díky tomu si můžete být jisti, že absolvování profesní zkoušky u nás je skutečnou zárukou vaší kvalifikace a odbornosti.

Z čeho se skládá písemný test?

Okruhy otázek najdete v Hodnoticím standardu MPSV, který dostanete společně se skripty v emailu, a je také volně přístupný na webu narodnikvalifikace.cz. Součástí testu jsou i otázky týkající se poskytování první pomoci dětem nebo orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk.

Chci se dozvědět více

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.