Adaptační skupiny pro ukrajinské děti: co to je a jak na jejich organizaci?

O adaptačních skupinách pro ukrajinské děti slyšíme v poslední době ze všech stran a je to dobře. Současně ale dochází k jejich zaměňování s dětskými skupinami.

Co to tedy tzv. „adaptační skupiny“ pro ukrajinské děti jsou a kdo je může zakládat? Jaký je rozdíl mezi adaptační skupinou a dětskou skupinou?

Dětské skupiny

Dětská skupina je zákonem stanovená forma pravidelné péče o dítě ve věku (většinou) od 1 do 6 let, která spadá do gesce MPSV. Pro provoz dětské skupiny musejí provozovatelé získat oprávnění a zapsat se do tzv. evidence dětských skupin. Důležitou podmínkou pro zápis do evidence je splnění požadavků na prostory, ve kterých je dětská skupina provozována, především jejich schválení Krajskou hygienickou stanicí a také splnění požárně-bezpečnostních požadavků na stavbu a provoz dětské skupiny. Provoz dětských skupin podléhá přísným pravidlům, která kladou nároky např. na kvalifikace pečujících osob, plán výchovy a péče a celou řadu dalších oblastí v rámci tzv. standardů kvality. Při plnění těchto podmínek mohou dětské skupiny získat na svůj provoz státní příspěvek. Více o dětských skupinách najdete na webu MPSV: dsmpsv.cz.

Adaptační skupiny

Adaptační skupina je volnočasová organizovaná skupina pro děti ukrajinských uprchlíků, která má pomoci dětem zvyknout si na novou zemi a nové prostředí. Forma adaptační skupiny není ukotvena v české legislativě jako samostatný institut, není dáno omezení pro věk dětí, kvalifikaci pečujících osob ani výchovný či vzdělávací program. Nejsou kladeny požadavky na prostory, v nichž je skupina provozována.

Aby se tyto aktivity podpořily, budou organizace a provoz adaptačních skupin finančně podpořeny z MŠMT, vyhlášení výzvy se očekává pravděpodobně v dubnu. Žádat by mohly mimo jiné i neziskové organizace nebo obce (ale také např. subjekty vykonávající činnost škol či školských zařízení, dobrovolné svazky obcí, kraje, církve, kulturní organizace, mateřská, rodinná či krajanská centra, stejně jako podnikající subjekty, firmy atp., pokud to umožňují jejich zakládající listiny nebo živnostenské oprávnění). Více o adaptačních skupinách se dočtete na webu https://www.edu.cz/…/jak-na-organizaci-adaptacnich-skupin/

Chcete získat více informací o založení dětské skupiny? Doporučujeme záznam z webináře Jak založit a provozovat dětskou skupinu se státním příspěvkem.

Chcete získat finance na provoz adaptační skupiny? Napište nám a my vás upozorníme, jakmile bude výzva vyhlášena.

Zakupte si balíček Dětská skupina bez starostí a neutečou vám žádné novinky ze světa dětských skupin.

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová, stepanka.maslarova@gmail.com