Financování dětských skupin

Máte v plánu založit dětskou skupinu? Pak vás samozřejmě zajímá, jestli a jak je možné získat peníze na její vybudování, zřízení a vybavení a kolik peněz a za jakých podmínek můžete získat na její provoz.

Níže najdete přehled aktuálních možností. Ty je také možné sledovat na webu MPSV zde.

V rámci týmu Vše pro dětské skupiny s Vámi rádi projdeme Váš konkrétní záměr – umíme zpracovat projektovou žádost do všech níže uvedených výzev a také pro Vás zajistit státní příspěvek na provoz dětské skupiny.

Kontaktujte naši dotační specialistku Alžbětu Tichou: alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz.

Vybudování nové dětské skupiny

Finance na vybudování nové dětské skupiny lze aktuálně získat v rámci

  1. investičních výzev Národního plánu obnovy, nebo v rámci
  2. plánované neinvestiční výzvy OP Zaměstnanost+.

Každá z nich má své výhody a nevýhody. Obecně v NPO lze získat řádově více peněz (max. až 20 milionů Kč na nákup a rekonstrukci stavby nebo na novostavbu a podobně), ale za mnohem přísnějších podmínek, zatímco v OP Zaměstnanost+ se počítá s částkami v řádech stovek tisíc, ovšem podmínky pro jejich získání i administraci projektu jsou mnohem jednodušší.

Po ukončení projektů z obou dotačních programů je možné plynule navázat čerpáním státního příspěvku na provoz (viz níže).

 

Budování kapacit dětských skupin – výzva č. 002 Národního plánu obnovy

Podmínky pro získání dotace v rámci této výzvy jsme podrobně zpracovali zde: Budování kapacit dětských skupin: investiční výzva v rámci NPO – pro koho je vhodná a co je možné financovat? Po uzavření výzvy 30. listopadu MPSV plánuje novou podobnou výzvu na přelom roku 2022/2023. Podrobnosti připravujeme.

Vytváření kapacit nových dětských skupin v rámci OP Zaměstnanost+

V novém operačním programu OPZ+ bude v únoru vyhlášena výzva na podporu budování nových dětských skupin, a to formou tzv. „jednotkových nákladů“. Přesné podmínky výzvy nejsou dosud známy, co zatím víme, jsme sepsali zde.

Uvažujete-li o této výzvě, doporučujeme s předstihem založit spolek, který o dotaci bude žádat – nelze provozovat DS pro veřejnost jako fyzická osoba. Již nyní nás můžete kontaktovat – dáme Vám vědět okamžitě, jakmile bude výzva vyhlášena.

Státní příspěvek na provoz dětských skupin

Dětské skupiny, které jsou zapsány v evidenci dětských skupin (tedy splnily požadavky na prostory a další zákonné požadavky a získaly oprávnění k provozu dětské skupiny), mají ze zákona nárok na státní příspěvek. O ten je možné žádat dle zákona vždy v lednu daného roku, ovšem v roce 2022 je možné žádat také kdykoli během roku (díky tzv. Lex Ukrajina) a toto pravidlo MPSV plánuje prodloužit i na další roky.

Pokud tedy náklady na samotné zbudování dětské skupiny nejsou příliš velké a zvládnete je zainvestovat „ze svého“, je možné se vydat touto cestou. Státní příspěvek na provoz se liší dle věku dítěte – větší je na děti do 31. srpna po třetích narozeninách (tedy ty, které ještě nemají zákonný nárok na místo v mateřské škole), na starší děti do zahájení povinné školní docházky je menší. Částky jsou uvedeny na webu MPSV, nebo je možné stáhnout si zdarma kalkulačku státního příspěvku, kterou jsme pro vás vytvořili: vseprodetskeskupiny.cz/obchod/kalkulacka-statniho-prispevku-pro-detske-skupiny.

V rámci týmu Vše pro dětské skupiny s vámi rádi probereme váš záměr – nabízíme pomoc se zápisem do evidence dětských skupin a také s administrací státního příspěvku.

Máte zájem o založení dětské skupiny? Doporučujeme Vám pro základní informace zhlédnout záznam z webináře Jak založit a provozovat dětskou skupinu se státním příspěvkem na provoz.

Máte zájem o zpracování projektové žádosti? Kontaktujte nás se svým záměrem na emailu alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz nebo na telefonu 734 570 434.

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová

Aktualizace 20. 12. 2022