Aktivity podporující seznamování a dobré klima v kolektivu

Nastalo září a do dětských skupin i mateřských škol přichází několik nových dětiček, pro které začíná období adaptace. V dnešním článku naleznete tipy na oblíbené aktivity vhodné právě pro zvládnutí tohoto období.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby.
Podívejte se na
akce, které pořádáme.

Zapojení maskota

Nejen pro adaptační období doporučuji využívat plyšového kamaráda, který bude maskot vaší třídy (např. Čmelda pro třídu Včeliček – viz. příklad níže).

Tuto aktivitu lze rozdělit na dvě části.

První částí je představování v komunitním kruhu. Hned na začátku si s dětmi můžete domluvit pravidlo, že bude mluvit pouze ten, kdo má v ruce maskota. Dítě, které drží v ruce maskota, se krátce představí – jméno, věk (mladší děti mohou ukazovat na prstech) a co má rádo (pohádku, hračku, činnost).

Následně si paní učitelka vezme do ruky maskota, který postupně sedá dětem na hlavičky a všichni společně opakují jména dětí.

Po zopakování všech jmen můžete přejít k další části aktivity, kdy paní učitelka předvádí let maskota Čmeldy kolem dětí v kruhu a říká básničku:

„Letí Čmelda, letí,
ptá se našich dětí:
Děti, děti, kdo to je,
jak se chlapec/holčička jmenuje?“

Při posledních verších básničky plyšový maskot přiletí k nějakému dítěti a u něj chvíli zůstává. Ostatní děti hádají jméno dítěte, které má u sebe maskota.

Postaví se ten, kdo…

Na tuto aktivitu budeme potřebovat židličky, „podsedáky“ nebo psychomotorický padák.

Paní učitelka říká věty a dítě, které se s nimi ztotožní, se postaví či udělá krok vpřed (záleží na vaší předchozí domluvě). Příklady vět: Postaví se ten:

  • kdo je kluk,
  • kdo má rád špagety,
  • kdo zná písničku „Skákal pes“,
  • kdo má modré bačkůrky, …

Postupně může paní učitelku vystřídat starší dítě, které bude nyní říkat věty ostatním dětem.

Na lepidlo

Děti se volně pohybují v prostoru na hudbu. Jakmile se hudba zastaví, musí se zastavit i děti. Paní učitelka potom říká krátkou říkanku:

„Lepidlo se vylilo a (část těla) dětem slepilo.“

Děti poté přitisknou k sobě konkrétní části těla (záda, kolena, ruce, …). Je na nich, zda utvoří kruh, dvojice či trojice. Důležité je, aby nikdo nezůstal sám, cílem hry není vypadávání, ale naopak posílení vztahů mezi dětmi.

Obměna: Se staršími dětmi můžeme procvičovat i základní počty (do 6) – např. „Lepidlo se vylilo a 3 chodidla slepilo.“

Míčkovaná

Děti utvoří kruh, sedí s roztaženýma nohama tak, aby se chodidly dotýkaly dalšího dítěte. Poté si posílají míč, avšak před posláním musí oslovit dané dítě jménem (např.„ Posílám míč Vojtíškovi.“)

Škatulata batulata

Děti utvoří kruh a paní učitelka říká vždy dvě jména dětí, které si následně vymění místo.

Obměna: Ke konci prvního týdne či ideálně ve druhém týdnu, kdy už si děti pamatují své značky (v šatně, umývárně, …), můžeme tuto aktivitu hrát právě se značkami (např. „Vymění si místo bubínek a kytička“).

Kdopak chybí?

Pro tuto aktivitu využijeme psychomotorický padák či prostěradlo.

Děti sedí v kruhu, mají schované hlavy na kolenou a paní učitelka zakryje padákem či prostěradlem jedno dítě. Poté se děti podívají a hádají, které dítě chybí.

Obměna: Aktivitu lze hrát i bez zakrývání, například s maskotem. Děti sedí s hlavičkami na kolenou a plyšový maskot si jednomu dítěti sedne na hlavu. Dítě se poté potichu zvedne a schová se ve třídě. Ostatní děti se probudí, hádají, kdo chybí a poté ve třídě dítě hledají. Pro procvičení jmen je vhodné, aby na schované dítě volali, ale najít ho musí samy.

Legrační taneček

Tato aktivita je u dětí oblíbená na různých akcích, jako je třeba Karneval.

Děti utvoří dvojice a stoupnou si naproti sobě. Mezi čela dostanou míček či jablko. Děti se ve dvojicích snaží opatrně tancovat tak, aby míček či jablko nespadlo.

Další tipy k adaptaci

Pokud hledáte inspiraci na čtení před spaním v adaptačním období, přečtěte si jeden z našich starších článků: 6 knih pro lepší adaptaci.

K adaptaci také doporučujeme článek s tipy pro rodiče: Adaptace – tipy pro rodiče.

Inspirovat se také můžete dalšími pohybovými činnostmi s psychomotorickým padákem: Tělocvik zábavně: Dovádíme s padákem.

Článek pro vás napsala:
Kristýna Kapounková
učitelka v MŠ

Podívejte se na záznam z webináře: Nápadníček aktivit pro děti od 2 do 4 let: podzim