Nápadníček aktivit pro děti od 2 do 4 let: podzim

Shape Záznam webináře

Připravili jsme pro vás záznam z kurzu, který je zaměřený na praktické tipy a náměty k výtvarným i pohybovým činnostem, písničkám, zábavným pokusům, ale i dechovým cvičením, které jsou vhodné pro děti od 2 do 4 let.

→ Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 2-4 let
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče

Obsah

V rámci webináře se dozvíte nové techniky práce s dětmi a nápady na výtvarné a další činnosti. Obohatíte se o pohybové aktivity spojené s rytmickými básničkami, neotřelými písničkami, ale zároveň i o netradiční pokusy a objevy vhodné pro ty nejmenší. Tyto aktivity jsou vhodné pro práci s dětmi ve věku 2 – 4 let.

Během webináře naleznete odpovědi na otázky: 

  • Které výtvarné techniky jsou vhodné pro práci s těmi nejmenšími?
  • Existují pohybové prvky, které by se neměly praktikovat v tělovýchovné chvilce?
  • Pokusy a samostatnost dítěte při nich, jakožto brána k tvořivému myšlení?
  • Kdy přesně mohu s dětmi cvičit techniku správného dechu?
  • Mohu s dětmi rozvíjet abstraktní malbu?
  • Jak děti naučit cvičit pro zábavnou práci s Orffovými nástroji?

Lektorčin výklad vychází z její připravované knihy Barevný rok. Jak název již naznačuje, školní rok, počínaje zářím a končící v srpnu, bude rozdělen do 4 oblastí, a to dle ročního období. Zaměříme se tedy na konkrétní tematické celky, které obsahuje snad každý plán výchovy.

Lektorka Kristýna Kapounková

Lektorka je učitelkou v mateřské škole, dále se také angažuje jako pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Zároveň je aktivní lektorkou tanečních kroužků pro děti různého věku. V současné době studuje Speciální pedagogiku a Výchovu ke zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Způsob spuštění záznamu z webináře

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.