Tělocvik zábavně: Dovádíme s padákem

Psychomotorický padák je velmi oblíbenou pomůckou na cvičení. Tato didaktická pomůcka je vhodná pro všechny věkové kategorie (od miminek po seniory). Ideální je k rozvoji psychomotorického vývoje, prohloubení spolupráce v kolektivu, rozvoji hrubé i jemné motoriky, a v neposlední řadě i ke zdokonalování komunikačních schopností.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby,
organizujeme vzdělávací akce a webináře

Dnes vám přináším pár tipů, jak pracovat s touto netradiční cvičební pomůckou.

Pohybové činnosti s padákem

Hra: Vyvolávání jmen

Hru Vyvolávání jmen je ideální zařadit v novém kolektivu, kdy je potřeba se naučit, zapamatovat nebo si zopakovat jména dětí.

Každé dítě uchopí jedno poutko padáku. Zvolíme si jeden cvik (například děláme malý vítr, otáčíme se s padákem,..), poté řekneme jména dvou dětí a ty si musí vyměnit svá místa. Například: „Vymění si místa Petřík a Ondrášek“. Pro přesun ale musí použít padák (podlezou ho, běží blízko něj apod.). Tímto způsobem vystřídáme všechna jména a prostřídáme všechny možné dvojice.

Tip: Často tuto hru používám, když chci děti rozřadit do dvojic tak, aby spolu byly i děti, které si spolu příliš nehrají.

Rozcvička (pravo-levá orientace)

Opět uchopíme padák za poutka, uděláme velký vítr a padák dopadne na zem. Domluvíme si s dětmi znamení (tlesknutí), na které zareagují tak, že změní stranu. Cviky, které při rozcvičce s padákem používám, jsou: chůze po špičkách + po patách, běh, pomalá chůze, ruce v bok po straně jako koník, vysoká kolena, zakopávání, předkopávání, „nůžky“. Tato aktivita je skvělá na procvičení pravo-levé orientace a také sluchové percepce (soustředím se na cvik, ale zároveň dávám pozor na určený signál).

Tip: Starší děti baví, když poté mají samy přidat nějaký cvik.

Obdoba hry „Na sochy“

Jistě všichni znáte oblíbené hry „Na sochy“ nebo „Štronzo“.  Před aktivitou pustíme písničku. Každé dítko opět uchopí poutko padáku, běžíme do leva, děláme vítr, zvedáme padák, střídáme různé cviky a vždy, když se hudba stopne, děti se musí zastavit a zůstat v pozici, ve které byly, dokud ještě hudba hrála.

Tip: Děti mají velice rády, pokud je poté ještě obcházíte a snažíte se je rozesmát a „sochy“ se snaží udržet kamenný výraz.

Pošta s míčem

Hra Pošta s míčem se dá také použít jako seznamovací hra na začátku školního roku, ale já ji používám, když opakujeme barvy. K této aktivitě budeme potřebovat pouze míč. Děti stojí v kruhu a opět uchopí padák za poutka. Učitel/ka hodí nafukovací míč doprostřed padáku a hru začne tím, že říká: „Já, …, posílám balon holčičce s hnědými vlásky a ve žlutém tričku“. Děti se procvičují ve spolupráci a snaží se padákem naklánět tak, aby se míč dokutálel k té holčičce. Poté ho určená holčička vezme a vybere si kamaráda, kterého opět popíše (jaké má barvy a oblečení) a balon pošle – hra takto pokračuje dále.

Obměna pro začátek školního roku je, když místo popisu barev oblečení apod., používáme jména: „Já Kristýnka, házím míč Verunce.“

Zklidňující aktivity a relaxační činnosti s padákem

Na houby

Minulý týden jsme měli ve školce téma „Na návštěvě v lese“, proto přináším hru s názvem „Na houby“. Tuto aktivitu zařazuji jako jednu z posledních, k relaxování a vydýchání dětí. Děti si dřepnou, dáme jim chvilku na ztišení, poté ze dřepu zvednou padák co nejvýš, naberou pod padák vzduch, prudkým pohybem k zemi stlačí padák k zemi a rukama pevně udrží u země, aby neunikl vzduch. Můžeme použít motivační básničku:

Vytvoření houby:

Hádaly se houby,
hádaly se v lese.
Kterou z nich si houbař
v košíku odnese.

Poté co houba splaskne:

A už kráčí lesem
houbař kudrnatý,
Nevzal ani jednu.
Byly jedovatý!

(Zdroj: Předškoláci.cz)

Foukej, foukej větříčku

Ideální aktivita, když chceme děti naladit na podzimní atmosféru – fouká vítr.  Je to také skvělá forma relaxace, velmi nenucenou formou.

Jedna skupina (např. kluci x holky, předškoláčci x mladší děti apod.) drží padák za poutka v úrovni boků a druhá skupina leží pod padákem na zádech.

První skupina padákem vytváří vítr, postupně ho zvedá a poté nechá klesnout. Druhá skupina se pod padákem nechává ovívat. První skupina při vytváření větru říká motivační básničku (viz. níže) a po básničce si skupiny prohodí svoje místa a aktivita se opět opakuje.

BÁSNIČKA:

Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.
(Zdroj: Lidová báseň)

Článek pro vás napsala:
Kristýna Kapounková
Učitelka v MŠ

Jsme tu pro zavedené provozovatele, kteří chtějí mít vše pod kontrolou, ale i pro začátečníky. Připravíme pro vás na míru vnitřní řád, BOZP, GDPR, HACCAP… Veškeré informace najdete v sekci: Katalog služeb