Standardy kvality péče v dětské skupině: jak na ně?

Povinnost dodržovat standardy kvality, na rozdíl od jiných ustanovení novelizovaného zákona 247/2014 Sb., začaly platit pro všechny dětské skupiny bez rozdílu od 1. října 2021. Stále častěji se na nás proto obracejí provozovatelé dětských skupin s tím, že se na jejich plnění chtějí připravit. A to je určitě dobře! I když MPSV avizovalo, že kontroly standardů budou probíhat až příští rok, určitě se vyplatí nenechávat jejich řešení na poslední chvíli.

Co tedy doporučujeme? Některé tipy už jsme shrnuli v tomto našem starším článku, ale od té doby jsme se ještě o velký kus posunuli.

TIP: Lektorky Štěpánka Mašlárová a Daniela Celerýnová uspořádaly webinář Standardy kvality: jak na ně? a vy máte možnost zakoupit si jeho záznam ZDE.

Věděli jste, že pokud dětská skupina nesplní uložené nápravné opatření při nesplnění standardů kvality, hrozí ji pokuta až 100.000,- Kč a zrušení oprávnění?

Standardy v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte

Tato oblast je poměrně obsáhle zpracována v rámci našeho balíčku Dětská skupina bez starostí – není tedy nic snazšího, než si jej zakoupit a nechat se inspirovat články, návody a vzorovými materiály. Při přípravě dokumentů jsme postupovali přesně podle toho, jak jsou standardy a jejich kritéria popsány ve vyhlášce 350/2021 Sb.

Pro co nejefektivnější implementaci ve vaší dětské skupině rádi uspořádáme „Akademii na míru“ pouze pro váš tým. Pro více informací nám napište na info@vseprodetskeskupiny.cz.

Vyhláška dělí tuto první oblast do čtyř částí:

  1. kvalita plánu výchovy a péče – plán výchovy a péče má zpracovaný každá dětská skupina, nicméně jeho kvalita se může velmi lišit, a to například v tom, zda jsou v něm začleněny také postupy týkající se dětí se speciálními potřebami (viz dokumenty zpracované pod štítkem „děti se speciálními potřebami„), nebo různé aktivity navíc (logopedická prevence, pohybové aktivity, rozvoj grafomotoriky, viz štítek „výchova„), dále je dobré alespoň zmínit uplatňování genderově citlivého přístupu adekvátního věku dětí v dětské skupině.
  2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině – jaké jsou různé přístupy, jak zpracovat adaptační plán a jak průběh adaptace vyhodnocovat – najdete v článku Adaptace dítěte v jeslích; materiály stáhnete pod štítkem „adaptace
  3. sledování vývoje dítěte – viz článek Sledování vývoje dítěte a materiály pod štítkem „sledování vývoje dítěte
  4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte – viz článek Komunikace s rodiči o potřebách a vývoji dítěte a materiály pod štítkem „komunikace

TIP: V rámci našeho vzdělávání jsme již několikrát pořádali Akademii péče o děti v DS. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a my vám pošleme informaci o vypsání jejího nového běhu.

Standardy v oblasti personálního zabezpečení

Tato oblast je rozdělena do těchto dvou částí:

  • péče o zaměstnance:

Tato část zahrnuje vytváření podmínek, které umožňují zaměstnancům pracovat ve vyšší kvalitě a současně minimalizují syndrom vyhoření. Zákoník práce stanoví minimální zákonné požadavky, ale kritérium zahrnuje i další faktory, jako je komunikace, motivace a profesní orientace. Důležitou roli hraje organizační a sociální schopnost managementu, dobrá komunikace a spolupráce v týmu. Kritérium je důležité pro vytváření příznivého prostředí pro děti v dětských skupinách. Kontrola je prováděna prostřednictvím pozorování a rozhovorů se zaměstnanci.

  • kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob:

Toto kritérium se zaměřuje na celoživotní vzdělávání a prohlubování kvalifikace pečujících osob v dětských skupinách. Cílem je zlepšit práci s dětmi a podpořit jejich profesní rozvoj. Kontrola dodržování tohoto kritéria je prováděna Státním úřadem inspekce práce a neplnění povinnosti se může trestat sankcí až do výše 30 000 Kč. Více informací o inspekci práce v dětských skupinách – co od kontroly čekat a na co se připravit si můžete přečíst v našem článku ZDE.

TIP: V této oblasti jsme s experty ze společnosti Sanek Ponte pořádali vzdělávací program HR akademie pro dětské skupiny. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a my vám pošleme informaci o vypsání jejího nového běhu.

Standardy v oblasti provozního zabezpečení

Do této oblasti spadá například kvalitně zpracovaný provozní řád, veškerá dokumentace BOZP nebo dokumenty vážící se k řešení mimořádných situací v dětské skupině a předcházení rizik. Konkrétně je tato oblast rozdělena do tří částí:

  1. dodržování vnitřních pravidel,
  2. zajištění bezpečnosti dětí,
  3. řešení mimořádných situací.

Součástí bezpečného provozu je také důraz na bezpečné zařízení a vybavení (včetně certifikace herních prvků a jejich pravidelných kontrol), zajištění bezpečnosti při procházkách nebo venkovních či sportovních aktivitách (např. používání bezpečnostních reflexních prvků).

V oblasti řešení mimořádných situací je potřeba, aby měl provozovatel ve vnitřních pravidlech vypracovaný a jasně nastavený proces jejich řešení. Příkladem může být ohrožení živelnou pohromou, vstup cizí osoby do objektu DS, úraz nebo otrava jedovatou rostlinou – právě v takových případech musí provozovatel zajistit jasné rozdělení kompetencí a také to, aby s postupy byli všichni zaměstnanci seznámeni.

Další články, materiály a vzorové dokumenty ke Standardům kvality najdete v rámci našeho balíčku Dětská skupina bez starostí.

Ke Standardům kvality péče v dětské skupině nabízíme individuální konzultace. Prostudujeme si vaše materiály ke konkrétnímu standardu, nasměrujeme vás, upozorníme na případné nedostatky a doporučíme vám další postup. Více informací o službě najdete ZDE.