Logopedická prevence a rozvoj řeči u dětí

Každé dítě je originál, má svou specifickou povahu, schopnosti a vyrůstá v jiných sociálních a kulturních podmínkách. Také tempo vývoje řeči je u každého dítěte individuální. Do značné míry záleží také na dostatku podnětů, které jsou dítěti dávány. Velkou měrou se tedy na vývoji řeči může podílet i školka či dětská skupina, do které dítě dochází.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby.

Podívejte se, jaké akce (i ty logopedické) pro vás připravujeme.

Přibližně ve třech letech je na dítě kladen největší nápor co se dorozumívání týče. S nástupem do mateřské školy začíná být od dítěte vyžadován určitý stupeň dorozumívání. Ne vždy ale dítě mluví jasně, někdy žvatlá, některá písmenka mu nejdou vůbec vyslovit. Jak dítěti co nejvíce ulehčit? Mateřské školky mají v prevenci poruch řeči zásadní význam. Spolu s rodinnými příslušníky mají v budování řeči na děti největší vliv.

Metody rozvoje řeči

Metod k rozvoji řeči je několik. Tou základní a nejdůležitější je hra. Čím je dítě mladší, tím obecnější hry bychom měli pro dítě volit. Hra slouží hlavně k tomu, abychom se pobavili a pohráli si. Hra by měla dítěti přinášet jen příjemné pocity a zážitky. Činnosti by měly být co nejvíce různorodé. Pomocí hraček a obrázků můžeme rozvíjet vrozené schopnosti dětí, učit je chápat různé souvislosti a významy slov, vyjadřovat myšlenky, podněcovat představivost a fantazii, obohacovat slovní zásobu. Musíme vždy postupovat od jednoduchého ke složitému, od obecného ke specifickému.

Metoda obrázků a knih je také velice důležitá, bohužel v dnešní době rodiče stále častěji sahají po televizních ovladačích a knihy jdou stranou. Chyba. Při čtení knih se zvyšuje aktivní i pasivní slovní zásoba, je neustále podněcována představivost, zdokonalení jazykového citu atd. Čtení by mělo být podněcováno od útlého věku. Obrázky neslouží jen ke hrám, ale mohou rozšiřovat znalosti. Velice to také pomáhá k vývoji zrakového vnímání.

Tip pro vás: 6 dětských knih pro lepší adaptaci ve školce

Dvouleté dítě je dost velké na to, aby vydrželo vnímat krátké pohádky. Tříleté dítě už většinou vyžaduje pohádky delší, pokud je jedna a ta samá pohádka odříkávána stále dokola, děti si velké celky pohádek pamatují a umí je vyprávět zpaměti. Pokud pohádku zkrátíme či vynecháme nějakou část, dítě nás ihned informuje o změně. Říkadla a básničky také plní nenahraditelnou službu při rozvoji řeči. Zejména lidové básničky ideálně člení text na krátké mluvní celky, takže umožňují i při poměrně rychlém pohybu – provázíme-li básničku například tanečkem – správně dýchat i mluvit zároveň. Písničky stejně jako říkadla a básničky jsou důležité pro správný rozvoj řeči. Každá píseň má totiž obsah, rytmus, melodii a tempo.

Způsobem dorozumívání není jen řeč, ale i čtení a psaní. Dětská kresba je předpokladem pro budoucí psaní. Dle obsahu kresby lze vyčíst řadu vlastností a schopností, které dítě má. Dítě by se mělo naučit kreslit vším: křídami, voskovkami, pastelkami, štětci. Význam je především ve výtvarné představivosti. Je nezbytné dětem ponechat jejich fantazii a obrázky nekritizovat.

Jak začít?

Začněte ve školce s logopedickou prevencí. Na trhu je k dostání řada odborných knih a pomůcek, můžete také absolvovat akreditovaný kurz pro Logopedické asistenty.

Také by vás mohlo zajímat: Když batole nemluví: tip na kurz

Velmi doporučujeme publikaci Rozumíš mi? (autor: Ivana Fialová a kol.), která obsahuje několik logopedických cvičení a her k odstraňování špatné výslovnosti. S touto knihou poznáte, že povídání s vaším dítětem nad jednotlivými stránkami přinese radost z úspěchů vám oběma.

   

Zařaďte logopedickou chvilku do denních aktivit – uvidíte, jak děti bude bavit!

Článek pro vás napsala:
Šárka Kraftová
ředitelka dětské skupiny Dráčci Domažlice