Když batole nemluví: tip na kurz

Když dítě po druhém roce nemluví, většina rodičů zpozorní. Někteří rodiče jsou si vědomi, že každé dítě je individuální a má také rozdílné tempo rozvoje řeči, že dítě má čas a rozmluví se nejspíš později samo. Jiní začínají pomalu zjišťovat možnosti a ohlížet se po odborné pomoci. Většinou je tomu tak spíše proto, že tlak okolí na maminku je veliký a ona pocítí strach, zda je vše v pořádku. Reakce a otázky okolí většinou stresují rodiče více než to, že jejich ratolest neříká první slova, zatímco děti v okolí už ano.

Důležité je si uvědomit, že komunikace nemusí být pouze slovní. Dítě může komunikovat gesty, zvuky, mimikou, a to vše je stejně důležité jako slůvka. Schopnost komunikovat je (zvláště v raném věku) důležitější než schopnost mluvit.

Tip:  Jak může v rozvoji řeči pomoci školka, to jsme popsali v článku Logopedická prevence a rozvoj řeči u dětí.

Tip na kurz

Petra Kuthanová je maminka, která si prošla výše popsanou situací, a to včetně toho strachu a pocitu odlišnosti. Na základě vlastní zkušenosti doporučuje logopedku Martinu Kolmanovou a její stránky Celostní komunikace.

Po druhém roce dcerky jsme absolvovali kurz Moje první slova. Martina Kolmanová přistupuje k rozvoji řeči úplně jinak – důležitá je pro ni také práce s rodiči, u kterých rozvíjí sebepoznání,“ líčí Petra.

Kurz pracuje s emocemi a podporuje zdravý vývoj batolete s pomocí poutavých materiálů, jako jsou barevné kartičky na podporu prvních slůvek dítěte.

Kurz opravdu dcerku rozmluvil. Již asi po dvou týdnech začala říkat první jednoduchá dvojslabičná slůvka. Po skončení kurzu říkala asi 60 slov. Těžko říci, zda by se dcera rozmluvila i bez kurzu, ale já jsem šťastná, že jsem ho absolvovala,“ doporučuje Petra. V kurzu se i ona sama naučila spoustu nových věcí, např. relaxační techniky. Podpůrné materiály, které v kurzu získala, používá s dcerkou dodnes.

Článek zpracovala:
Štěpánka Mašlárová
Vše pro jesle a školky

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby.
Podívejte se na
akce, které pořádáme.