Děti s odlišným mateřským jazykem – jak s nimi pracovat?

Děti s odlišným mateřským jazykem jsou jednou ze skupin dětí se speciálními potřebami. Často se u nich navíc kombinuje odlišný mateřský jazyk s tím, že pochází z odlišného sociokulturního prostředí. V případě dětí, které se nedávno přistěhovaly do České republiky, je kvalitní zapojení do kolektivu v dětské skupině zásadní a může ovlivnit i jejich začlenění do společnosti.

Mohlo by vás zajímat: Materiál ke stažení Desatero práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Péče o děti s OMJ dle standardů kvality dětské skupiny

Výchova a péče dětí se speciálními potřebami je jednou z oblastí, které řeší také připravované Standardy kvality. Pro dítě s OMJ musí být upraven plán výchovy a péče a také adaptační plán, v případě, že ani rodiče nemluví česky, je potřeba zavést nové postupy také v oblasti komunikace s rodiči dítěte.

Dětská skupina by měla stanovit:

  • podmínky přijetí dítěte se speciálními potřebami – za jakých podmínek takové dítě DS je schopna přijmout, co musí dítě/rodiče splnit před nástupem atd. (v případě dětí s OMJ by měla být docházka zamítnuta pouze ze skutečně vážných důvodů)
  • personální zajištění – kdo bude mít na starosti péči o toto dítě a kdo bude mít na starosti komunikaci s rodiči

V případě, že komunikace s dítětem nebo i s rodiči není bez pomoci možná, nebo se vyskytly jiné problémy, je možné na internetu dohledat kontakty na odbornou pomoc, případně tlumočníka, bude-li potřeba (viz např. pracovníci META, o. p. s., NPI po celé ČR, pro Prahu pak InBázeIntegrační centrum PrahaPoradna pro integraci (Praha+Ústí n.L.), případně další kontakty na stránkách Praha – Metropole všech)

Adaptace, výchova a péče

Speciálním potřebám dětí s OMJ by měl být uzpůsoben jejich adaptační plán a také procesy nastavené v oblasti sledování vývoje a pravidelný proces informování rodičů.

Těmto tématům jsme se věnovali v těchto článcích, které jsou součástí balíčku Dětská skupina bez starostí:

Pro komunikaci s dítětem je dobré používat alespoň ze začátku komunikační kartičky, které se mohou využívat také pro komunikaci s dětmi s poruchou autistického spektra. Několik variant je možné najít na internetu, například na webu autismus-a-my.cz nebo na Pinterestu – některé jsou zdarma ke stažení, jiné lze objednat vytištěné.

Dítěti s OMJ je potřeba přizpůsobit jazykový projev, mluvit zjednodušeně a pomalu, používat stejné obraty a slova a dodržovat frázování.

Když chcete vědět víc

  • Kdo vlastně jsou děti s OMJ?
  • Snaha o inkluzi či integraci? Je mezitím rozdíl?
  • Jak ve třídě nastolit pozitivní multikulturní klima?
  • Kterými aktivitami včleníme dítě s OMJ do kolektivu bez odmítnutí?
  • Co je dobré vědět o dítěti s OMJ před jeho nástupem do kolektivu česky hovořících vrstevníků?
  • Jak připravit třídu/školu, aby byla bilingvní a naplňovala potřeby všech dětí?

To všechno jsou otázky, které Vám zodpovíme během webináře Práce s dětmi s OMJ a jejich začlenění do školkového kolektivu, který pořádáme 16. září. Během webináře se zaměříme hlavně na praktické příklady aktivit a činností, prostor bude také pro Vaše dotazy.

Podívejte se na všechny vzdělávací akce, které pořádáme.