Praktický materiál s tipy pro efektivní práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem doporučujeme vytisknout a umístit na dostupné místo. Využít ho můžete také při sepisování individuálního plánu rozvoje dítěte s OMJ.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Další materiály k oblasti dítě s OMJ najdete zde.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.