Výskyt COVID-19 v dětské skupině: jak postupovat

Stejně jako během první, jarní vlny koronavirové epidemie zůstávají většinou dětské skupiny otevřené i při druhé vlně tak, aby vyšly vstříc rodičům, kteří potřebují zajistit péči o děti a nadále chodit do práce. Nejčastějším důvodem k uzavření dětské skupiny je v současné době nedostatek personálu, a to buďto z důvodu nemoci chův či nařízené karantény, nebo – od uzavření škol 14. října – z důvodu jejich setrvání doma s dětmi, tzv. „na OČR“.

Jaká pravidla dodržovat v provozu?

Na začátku září jsme zpracovali článek Hygienická opatření a povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, v něm najdete některé tipy pro provoz v aktuální situaci.

Žádná závazná pravidla pro dětské skupiny nebyla vydána, je možno se řídit doporučením pro mateřské školy.

Co dělat, pokud musím DS uzavřít?

Pokud se dětská skupina rozhodne uzavřít, mohou rodiče dětí rovněž využít možnosti krizového ošetřovného. Zatímco aktuálně funguje ještě ošetřovné běžně dle zákona, připravuje se nová úprava, která umožní čerpání ošetřovného také osobám pracujícím na DPP a DPČ. Dle nové úpravy nebude potřeba rodičům potvrzovat formulář o uzavření dětské skupiny – bude stačit prohlášení rodiče. Legislativní proces nebyl k 19. 10. ještě ukončen, je potřeba sledovat web mpsv.cz/web/cz/osetrovne pro aktuální informace. MPSV aktuálně doporučuje rodičům vyčkat na schválení zákona a zveřejnění nového formuláře.

Zároveň MPSV vyšlo vstříc dotačním dětským skupinám zavedením výjimky č. II upravující pravidla realizace projektových aktivit a umožňující – podobně jako na jaře – odečítání pracovních dní při výpočtu obsazenosti dětské skupiny a z ní plynoucího nároku na provozní dotaci.

Nejste si jisti, zda můžete výjimky využít ve vašem projektu a jak ji správě aplikovat při podávání zprávy o realizaci, nebo potřebujete pomoci s podáním navazujícího projektu? Nabízíme kompletní administraci projektu nebo jen zpracování a podání projektové žádosti. Můžete nás také přímo kontaktovat pro více informací. 

Co když je pozitivně testován personál dětské skupiny?

Je pravděpodobné, že se dříve nebo později dostanete do situace, kdy bude nakažen některý z rodičů, někdo, s kým přišli do styku vaši zaměstnanci, nebo přímo některá vaše chůva.

Pokud je nakažen rodič dítěte, je to pro ostatní děti a chůvy pouze „nepřímý kontakt“ (pokud nedošlo k delšímu pobytu chůvy přímo s rodiče v jedné místnosti a nablízko). Pro školku to tedy nic neznamená. Rodič nicméně půjde do karantény a dítě s ním.

Pokud je nakažen např. manžel chůvy, opět se jedná pro školku o „nepřímý kontakt“, ale chůva půjde s manželem do karantény dle nařízení lékaře. Ostatní zaměstnanci tímto nebudou dotčeni, pokud se u chůvy také neprojeví příznaky a nebude pozitivně testována (viz níže).

V případě, že je nakažená některá chůva, která pobývala v dětské skupině, měli byste kontaktovat krajskou hygienickou stanici a zeptat se jí na správný postup. Hygienické stanice jsou nyní bohužel přetížené, je problém se na ně vůbec dovolat a jejich postupy se liší případ od případu. Nicméně jedině KHS je schopna vám dát závazné a platné pokyny pro vaši konkrétní situaci.

Níže pro pro představu popisujeme postup, který jsme při pozitivním COVID-19 testu u jedné z chův zvolili my s oporou všech dostupných informačních zdrojů. Neberte prosím informace jako závazný nebo obecně platný návod, ale jen jako informaci, jak se situace může vyvíjet.

V pondělí a úterý ještě zdravá chůva se ve středu ráno (23. 9.) probudila s kašlem a horečkou, ihned volala do dětské skupiny a ředitelka ji nechala doma. Chůva ihned volala svému praktikovi, který ji poslal na test v pátek, přičemž pozitivní výsledek se dozvěděla v neděli navečer. 

Ředitelka se při telefonátu na linku Ministerstva zdravotnictví dozvěděla, že trasovat se bude 48 hodin před propuknutím příznaků (tedy relevantní jsou osoby, které se s chůvou setkaly od pondělí včetně), přičemž rodiče dětí si mají zavolat svým pediatrům o další informace. 

Děti jsme tedy rozdělily na kontakty přímé (ty, které přišly do styku přímo s nakaženou chůvou, a to v pondělí a úterý) a nepřímé (děti, které chodily do dětské skupiny ve středu 23. 9. až pátek 25. 9. a také předchozí týden). 

Na přímé kontakty jsme rozeslali informaci o tom, že nemají chodit do dětské skupiny a mají kontaktovat svého pediatra. Všichni rodiče to poctivě udělali, lékaři nakázali zpravidla 10denní karanténu od pondělí 21. 9. Pouze jeden lékař poslal dítě na testy, od ostatních rodiče dostali informaci, že u takto malých dětí se testy zpravidla vůbec nedělají. 

Krajské hygienické stanici jsme na její vyžádání nahlásili osoby, které přišly s nakaženou chůvou do styku (jednu kolegyni a rodiče dětí, které byly v dětské skupině v pondělí 21. 9. a úterý 22. 9.). Hygiena kontaktovala pouze kolegyni, která vzhledem k tomu, že nemá příznaky, nemusí na testy a platí pro ni rovněž 10denní karanténa. 

Jesle mohou zůstat otevřené s personálem, který není nakažený. Chod školky jako takový není dotčen. 

V jiné dětské skupině je aktuální zkušenost zcela jiná. Krajská hygienická stanice zde poslala na testy úplně všechny děti i personál, což ve své podstatě znamená uzavření dětské skupiny ze strany KHS do doby ukončení karantén. V případě, že bude některé dítě pozitivní, prodlouží se 10denní karanténa o další dny pro všechny děti, které s ním přišly do kontaktu.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň apelovalo na praktické lékaře a KHS, aby na testy byly posílány také děti, také těchto případů tedy aktuálně přibývá.

Přejeme všem hlavně zdraví.

Zpracovala:
Štěpánka Mašlárová, Martina Tesaříková
Vše pro jesle a školky