Hygienická opatření a povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách

Dne 9. září ministr zdravotnictví Adam Vojtěch do médií ohlásil zavedení nových plošných opatření – od 10. září 2020 se zavádí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a prostředcích hromadné dopravy.

Tato povinnost se nevztahuje na MŠ a MŠMT neuvažuje o jejich zavedení ani při zhoršení epidemiologické situace. Dále však platí, že rodiče jsou při vstupu do prostor MŠ povinni mít rouškou zakrytá ústa a nos. Z hygienických opatření vyplývá jakési nové pravidlo 3 R – roušky, ruce, rozestupy.

Za jakých opatření je možné dále fungovat v dětské skupině?

Roušky
Nadále platí, že výjimku z nošení roušky mají děti mladší 2 let, popř. osoby s poruchou autistického spektra a s mentálním hendikepem (ta platí i na veřejnosti). Děti v dětské skupině tedy nemusí nosit roušku. Výjimka platí také pro pečující osoby v dětské skupině, provoz tak lze zvládnout zcela bez roušek. Jejich případné zavedení pro personál či děti je zcela v kompetenci zřizovatele. Rodiče musí při odevzdávání a vyzvedávání dětí mít roušku. 

Zvýšená hygienická opatření

Seznamte rodiče s opatřeními, která jste u vás zavedli. Budou jistě klidnější, že děláte maximum proto, abyste nešířili nákazu.

Hygiena ani MPSV nevydaly dosud žádné zvláštní závazné postupy ani opatření pro zařízení předškolní péče v boji proti šíření pandemie koronaviru. Od Hygienické stanice Hlavního města Prahy jsme získali tato doporučení k provozu:

  • Denní dezinfekce povrchů – např. klik, hraček, splachovadel apod.
  • Používání jednorázových rukavic
  • Seznámení rodičů se zavedenými opatřeními, ale i s faktem, že v zařízení je možná nákaza i při dodržování všech opatření

Předmětné opatření MZČR v plném znění, včetně výjimek, najdete zde.

Dále doporučujeme:

  • Měření teploty dětem při vstupu, máte-li k dispozici kvalitní a funkční teploměr
  • Předávání a přebírání dětí ve vstupním prostoru tak, aby se v prostorách nepotkaly více než 2 dospělé osoby najednou
  • Zpracovat a rodiči nechat podepsat prohlášení, že si nejsou vědomi, že by byli nakaženi a že netrpí žádnými příznaky nemoci COVID19

Další doporučení je možná nalézt například na webu Asociace provozovatelů dětských skupin zde.