Vše pro dětské skupiny: změnili jsme název a chceme více komunikovat téma dětských skupin, kvalita a rozsah našich služeb zůstává

Náš projekt vznikl před 7 lety, kdy se z „pouhého“ snu zrodil skutečný příběh a stejně jako narozené dítko sbíral postupně zkušenosti, vyvíjel se a letos dovršil pomyslnou věkovou hranici, která v lidském životě značí přechod do školního věku. I pro nás je to období změny, kdy jsme se rozhodli v rámci srozumitelnější komunikace a jasné prezentace oblasti, ve které působíme, pro nový název. Z původního Vše pro jesle a školky se tak stává VŠE PRO DĚTSKÉ SKUPINY

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Začátky nejsou nikdy jednoduché, ale pro budoucí vývoj jsou vždy cenné. Jsou to základy, k nimž se můžeme kdykoli vracet. Vzhledem k službám, které poskytujeme, byly naše zkušenosti např. v dotační oblasti naprosto klíčové pro to, abychom tuto službu mohli poskytovat dál – vznikla tak síť klientů z řad provozovatelů dětských skupin i mateřských školek.

Na počátku jsme si sami vyzkoušeli založení a provoz dětské skupiny, poučili se z vlastních chyb a postupně nasbírali bohaté zkušenosti napříč celou Českou republikou.

Prošlapali jsme cestu, po které ti další už mohou kráčet s jistotou, že i když klopýtnou, jsme tu pro ně a pomůžeme jim celým procesem projít až ke zdárnému konci – od přípravy záměru a pronájmu nemovitosti přes zápis do evidence po samotný provoz a zajištění kvalitní péče o nejmenší děti.

„Můj sen o vlastní školce se začal plnit v roce 2015, když legislativně vznikly dětské skupiny. Za pomoci dotací jsem „rozjela“ první dětskou skupinu v Domažlicích, která funguje dodnes. Postupně se k ní přidaly dětské skupiny v Praze, v Kolíně a v Horních Jirčanech. Dnes se staráme už o 162 dětí, zaměstnáváme 64 chův a pomáháme 324 rodičům skloubit práci s rodinou.”

Daniela Celerýnová, zakladatelka projektu Vše pro dětské skupiny

KDYŽ DÁVÁ PRÁCE SMYSL

Platforma VŠE PRO DĚTSKÉ SKUPINY – to jsou služby související s provozem dětských skupin, dotační poradenství a financování, je to i provoz vlastních dětských skupin a odborné působení v Asociaci provozovatelů dětských skupin, autorizované zkoušky chův a jejich další vzdělávání. Především ale také mateřský pohled s vlastní zkušeností.

Doposud jsme stáli při vzniku bezmála 400 nových dětských skupin, získali miliony na jejich provoz a od roku 2021 jsme rekvalifikovali více než 200 chův a proškolili přes 2 000 pečujících osob a pedagogů.

Za výše uvedenými čísly stojí tým 14 žen, z nichž většina je u projektu od začátku. Zároveň jsou to také matky dětí do 6 let, které samy vědí, jak může být těžké je dát do péče někomu, koho neznají. Zároveň ale mají tu možnost vidět, jaký to má smysl, jak se při správném přístupu děti uvolní, jsou v prostředí skupiny spokojené a vytvářejí si nové přátelské vztahy.

Když vidíme, kolika rodičům jsme umožnili věnovat se své profesi s vědomím, že je o jejich děti dobře postaráno, a když vidíme děti, které se díky rodinnému prostředí dětských skupin mohou rozvíjet, dává nám to obrovský smysl. A také nás to pobízí podporovat další klienty, kteří mají o založení dětských skupin skutečný zájem.


NOVÝ NÁZEV S SEBOU PŘINÁŠÍ VÝZVY A NOVÉ VIZE

Změna názvu pro nás znamená větší otevřenost směrem k veřejnosti, kdy chceme téma dětských skupin více komunikovat a přinášet nové informace i příklady dobré praxe ze zahraničí. Vnímáme jako důležité být blíže nejen klientům, kteří dětské skupiny zakládají, ale také těm, kteří je využívají.