Tělocvik zábavně: cvičení s přírodninami

Halloween je za námi a podzim je již v plném proudu. Motivujte děti k zábavnému podzimnímu cvičení díky tipům z našeho článku.

Další inspiraci na aktivity s dětmi najdete na našem blogu nebo na vzdělávacích akcích.

Při práci s dětmi předškolního věku je velmi důležité, aby děti byly součástí celého procesu učení, a proto doporučujeme, abyste s dětmi vyrazili na procházku, kde si přírodniny samy nasbírají.

Podzimní básnička – kaštan

Spadl kaštan do travičky, (z výponu jdeme pomalu na „bobík“)
uhodil se do hlavičky. (chytneme se za hlavičku)
Plakal, plakal, chudák malý, (předvádíme pláč, poté pohlazení)
že ho děti pošlapají. (rychlé šlapání na místě)
Proto, děti, pozor dejte, (ukazujeme dle slabik ukazováčkem)
na kaštánky nešlapejte! (ruce v bok, hlavička kroutí „nene“)

Kaštánkové domečky

Paní učitelka po třídě rozmístí barevné obruče, které představují domečky. Do obručí umístí kaštany. Pokud je dětí v kolektivu málo, může mít každé dítě svou obruč. Následně paní učitelka říká dětem pokyny, jak se mají ke kaštanům dostat, například: „Teď si pro kaštany pojďte jako raci/skákejte jako žabky/skákejte po jedné noze/lezte po čtyřech,…“. Se staršími dětmi u této aktivity můžeme trénovat i číselnou orientaci do 6 („Jako raci přineste každý 4 kaštany“).

Kaštánkoštafeta

Hra podporující rozvoj jemné motoriky, ale i spolupráci mezi dětmi. Využít můžete předlohy pro skládání kaštanů či svou vlastní fantazii. Děti utvoří zástup, před nimi se nachází košík s kaštany a naproti nim (na konci třídy) papír s předlohou pro skládání kaštanů či volné místo, kam děti budou své kaštany skládat do předem domluveného tvaru (např. sluníčko, srdce, domeček, smajlík). Vždy vyběhne jedno dítě s kaštanem, které co nejrychleji umístí kaštan na předem domluvené místo. Poté se vrátí, plácnutím předá štafetu a vybíhá další dítě, které opět kaštan umístí. Takto hra probíhá dále, dokud není hotový předem domluvený obrazec.

Tip 1: Paní učitelka může dětem říkat, jak mají děti běžet s kaštánkem (skok, zakopávání, apod.). Hru je také možné hrát s hudbou a jakmile se hudba stopne, děti se musí zastavit na místě a na předání kaštanů počkat až opět hudba začne hrát.

Tip 2: Se staršími dětmi můžeme tuto aktivitu hrát jako soutěž mezi dvěma týmy.

Netradiční opičí dráha

Mají „vaše“ děti rády opičí dráhu, ale vy byste ji rády něčím obohatily? Spolu s dětmi můžete nachystat opičí dráhu, tak jako obvykle. Avšak každé dítě obdrží lžíci a na ní kaštánek. Děti se tak snaží projít opičí dráhu tak, aby jim kaštan ze lžíce nespadl. Po nějaké době k opičí dráze můžete zařadit i hru „Na sochy“, kdy dětem budete pouštět hudbu a jakmile ji zastavíte, děti i kaštánky se musí proměnit v sochy a ani se nepohnout!

Podzimní stanoviště

 • hod na cíl kaštanem
 • kaštánkové skákání – po třídě rozmístíme do řady za sebou kaštany či žaludy a děti je přeskakují (po jedné noze, snožmo, jumping jacks, ze strany…)
 • přenášení kaštanů z košíku k vyrobenému stromu ze čtvrtky
 • sbírání kaštanů bosýma nohama
 • slalom/běh se šiškou
 • hod dýní na pyramidu z toaletních ruliček (viz. Halloweenská párty ve školce)
 • předávání kaštanů – děti utvoří kruh, každé dítě má v ruce lžíci, pomocí které si děti předávají kaštan, který „obíhá“ dokola

Tip: Můžete využít žalud jako Palečka a kaštan jako Obra, kdy se děti snaží rychle předávat Palečka tak, aby ho Obr nedohonil a „nesnědl“.

Cvičení vsedě

 • zaťaté x rozevřené dlaně s kaštany
 • velké kruhy pažemi se zaťatými pěstičkami s kaštany (dopředu, poté dozadu)
 • nohy od sebe – kaštanem se dotýkáme špiček u nohou
 • nohy dáme k sobě – kaštánky „ťapou“ po nohách na melodii písně
 • horká brambora – rychlé předávání kaštanu z dlaně do dlaně

Relaxační cvičení na závěr

Na závěr pustíme dětem píseň „Hana Zagorová: Je tady podzim“ a vysvětlíme jim, že si mají lehnout na záda, kdo chce, tak si také může zavřít oči. Děti si položí kaštan/žalud na bříško a soustředí se na svůj dech. Jakmile se nadechnou, zvedá se nejen bříško, ale také kaštánek a při výdechu zase klesá. Nejprve správné dýchání nacvičíme s dětmi a poté se pustíme do této aktivity.

Pokud hledáte další inspirace na zábavné cvičení, přečtěte si článek ze série „Tělocvik zábavně“-  Dovádíme s padákem. Doufám, že vám článek přinesl novou inspiraci a naladil vás na podzimní atmosféru.

Článek pro vás sepsala:
Kristýna Kapounková,
učitelka MŠ

V rámci placené sekce Dětská skupina bez starostí najdete další články a materiály,
které usnadní provoz vašeho zařízení i vaši výchovně-vzdělávací činnost.