Standardy kvality péče v personální oblasti: co vše je potřeba?

Od 1. října tohoto roku jsou v platnosti tzv. standardy kvality péče, které jsou povinné pro všechny dětské skupiny bez rozdílu. V tomto článku se podrobněji podíváme na standardy v oblasti personálního zabezpečení. (Ostatním stadnardům jsme se věnovali zde.)

Dle zákona 247/2014 Sb. v novelizovaném znění musí každý provozovatel zajistit splnění kritérií v těchto oblastech:

 • péče o zaměstnance,
 • kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob.

Konkrétněji pak kritéria popisuje prováděcí vyhláška 350/2021 Sb. (více níže).

Je potřeba si uvědomit, že plnění standardů musí být prokazatelné, což s sebou bohužel nese také požadavky na zakotvení těchto standardů v písemné formě.

HR management pro dětské skupiny

Úroveň personálního řízení jednotlivých dětských skupin, neboli jejich HR managementu, se aktuálně velmi liší, a to především podle velikosti dětské skupiny a podle toho, kolik dětských skupin provozovatel má. Zatímco malé dětské skupiny fungují takřka na rodinné bázi, provozovatelé s více dětskými skupinami již zavádějí více úrovní řízení a také disponují rozsáhleji zpracovanými procesy v oblasti práce se zaměstnanci.

Se vstupem standardů kvality v platnost budou muset oblast personalistiky na určité úrovni zvládnout všechny dětské skupiny. Co všechno sem tedy patří?

HR management je oborem, který je možné studovat 5 let a který je velmi rozsáhlý. Mimo jiné sem spadají tyto oblasti:

 • plánování lidských zdrojů
 • získávání a výběr zaměstnanců
 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • řízení kariéry
 • odměňování a zaměstnanecké výhody (benefity)
 • reporting
 • personální administrativa
 • mzdové účetnictví

Osvědčený model řízení lidských zdrojů vychází z tzv. životního cyklu pracovníka, který v postupných krocích mapuje průběh zaměstnání od vytvoření pracovního místa po další kariéru příslušného pracovníka.

Tomuto schématu také odpovídají požadavky standardů kvality péče, jak je vyznačeno níže jednotlivými barvami.

Oblast personálního zabezpečení
Kritérium
1. Péče o zaměstnance: Poskytovatel jasně vymezuje práva a povinnosti v rámci jednotlivých činností zaměstnanců podílejících se na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel zajišťuje těmto zaměstnancům podporu, zejména formou evaluace, reflexe, zpětné vazby v kolektivu, psychohygieny nebo supervize.
2. Kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob: Poskytovatel zjišťuje potřeby pečujících osob v oblasti dalšího vzdělávání s ohledem na skladbu dětí. Pečující osoby se účastní vzdělávání, které směřuje k respektu potřeb dětí a které reaguje na aktuální témata v oblasti výchovy a péče o dítě.

 

HR management není jen zákoník práce a mzdové účetnictví

Agenda oblasti personálního řízení samozřejmě vychází z požadavků daných zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb. a ten není možné opomíjet, stejně tak jako požadavky na mzdové účetnictví a požadavky kladené na zaměstnance dětské skupiny – hlavně na pečující osoby – zákonem 247/2014 Sb.

Koncept HR managementu ale obsahuje mnohem více – týká se mimo jiné oblasti komunikace, spolupráce i řízení týmu.

Z praxe a také z dosavadních zkušeností s audity značky kvality, které jsou jakousi přípravou na standardy kvality, je možné doporučit mimo jiné následující opatření:

 • mít zpracovanou strukturu organizace, která obsahuje vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci, jejich práva a povinnosti;
 • mít zavedený adaptační proces nového zaměstnance, který mimo jiné obsahuje také informace o přiřazení mentora;
 • sledovat rozvoj odborné a osobnostní stránky každé pečující osoby a tomu přizpůsobovat plán dalšího vzdělávání;
 • mít zavedené způsoby komunikace a řešení problémů – na koho a jak se mohou zaměstnanci obrátit;
 • organizovat programy tmelící tým a pravidelná evaluační setkání;
 • mít zakotveny způsoby komunikace (mezi sebou, ale také navenek);
 • mít zavedený transparentní způsob odměňování;
 • účastnit se s týmem dětské skupiny pravidelných supervizí.

Chcete si být jistí, že máte vše v pořádku?

Vypsali jsme termíny první HR Akademie pro dětské skupiny, ve které Vás společně s experty ze společnosti Sanek Ponte připravíme na splnění kritérií v oblasti personálního zabezpečení (plnit podmínky standardů kvality je nutné již nyní, přestože MPSV avizovalo první kontroly až příští rok).

Vzdělávací program sestává ze 3 celodenních setkání a průběžného mentoringu. Na každém ze dvou kurzů je pouze 15 míst, aby byla umožněna individuální práce s účastníky.
Co účastí na HR akademii získáte? 
 • v praxi uplatnitelné znalosti, které posunou Vaši práci v oblasti personálního zabezpečení dětské skupiny na novou úroveň,
 • šablony potřebných dokumentů, které využijete jak v praxi, tak při kontrole dodržování standardů kvality,
 • zpětnou vazbu a profesionální vedení při přípravě vašich vlastních dokumentů v oblasti personálního zabezpečení,
 • jistotu, že jste perfektně připraveni na případnou kontrolu dodržování standardů kvality v oblasti personálního zabezpečení.
Co pro to musíte udělat? 
 • je nutné se účastnit všech 3 setkání
 • abyste program využili na maximum, je třeba v mezičase mezi jednotlivými setkáními vaše individuální práce – na základě poskytnutých šablon si zpracujete dokumenty pro Vaši DS na míru
Kdy, kdo a kolikrát se musí HR akademie účastnit? 
 • doporučujeme účast jedné osoby za organizaci nebo za dětskou skupinu, a to té, která má na starosti personální záležitosti
 • účast je potřeba pouze jednou – vytvoříte si dokumenty, které vám zůstanou navždy a zároveň se naučíte, jak je používat a v případě potřeby aktualizovat
Kde se mohu přihlásit? 

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová, Vše pro jesle a školky, s. r. o.