Projektová dokumentace

Pomůžeme vám zajistit projektovou dokumentaci a potřebná povolení. Vše včetně konzultací na úřadech může zajistit náš projektant.

Máte vybrané vhodné prostory pro vybudování vlastní dětské skupiny?

Pomůžeme vám zajistit projektovou dokumentaci a potřebná povolení. Vše včetně konzultací na úřadech může zajistit náš projektant.

Před touto službou je nutné provést Předběžnou analýzu záměru projektu Předběžná analýza záměru projektu – Vše pro dětské skupiny (vseprodetskeskupiny.cz)

Náročnost rekonstrukce se bude lišit v návaznosti na stávající stav prostor a také podle toho, jak jsou aktuálně prostory kolaudovány. Situace bude jednodušší, pokud jsou prostory kolaudovány jako pobytové místnosti nebo dokonce jako mateřská škola či dětský klub. Složitější bude celý proces v případě nebytových místností a dětských skupin s kapacitou vyšší než 12 dětí.

Bude potřeba zajistit závazné stanovisko krajské hygienické stanice a doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný autorizovanou osobou.

Co přesně služba obsahuje? 

V návaznosti na stav prostor, existující dokumentaci a vaše preference, pro vás dokážeme zajistit následující kroky:

  • Příprava vstupních podkladů pro zpracování projektu – je možné využít existující archivní dokumentace stavebního úřadu nebo provést zaměření na místě
  • Návrh dispozičního řešení (studie)
  • Konzultace studie s relevantními orgány státní správy (odbor výstavby, odbor územního plánování, krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor)
  • Zpracování dokumentace pro ohlášení stavebního záměru/pro stavební povolení
  • Vyřízení potřebných dokumentů pro stavební povolení

V případě zájmu o službu vyplňte níže uvedený formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Mám zájem o tuto službu

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.