Předběžná analýza záměru projektu

Zpracujeme pro vás analýzu vyhlédnutých prostor, identifikujeme možné problémy a doporučíme další postup.

Chcete založit dětskou skupinu a máte k dispozici nemovitost k pronájmu či ke koupi?

Na základě stavební dokumentace nebo prohlídky na místě vám poradíme, zda je nemovitost pro daný záměr vhodná a jaké úpravy by byly případně potřeba.

Co přesně služba obsahuje?

  • Analýza prostor z hlediska stavební a provozní proveditelnosti
  • Identifikace možných problémů
  • Doporučení dalšího postupu

Výstupem analýzy je krátký závěr, že prostory / záměr by měly splnit nebo nesplnit hygienické požadavky a požadavky požární bezpečnosti. Tento předběžný závěr nenahrazuje závazné stanovisko hygieny a hasičů a slouží jako podklad pro projekční práce.

Služba je vhodná pro ty, kteří se nevyznají ve stavebních a provozních požadavcích na dětskou skupinu a chtějí se vyvarovat pořízení či pronájmu nevhodné nemovitosti. Službu doporučujeme využít před podpisem rezervační smlouvy.

Možnosti provedení:

1. Varianta: posouzení „od stolu“ na základě projektové dokumentace a fotografií, komunikace probíhá emailem a telefonicky. Pro studii využitelnosti dotčených prostor potřebujeme doložit minimálně tuto dokumentaci:

  • Půdorys řešených prostor. Pokud se jedná o prostor ve 2.NP je nutné předložit také půdorys nižších podlaží.
  • Bude-li k dispozici, pak původní požárně bezpečnostní řešení.
  • Bude-li k dispozici, pak původní kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas dotčených prostor.

2. Varianta: posouzení skutečného stavu „na místě“ – součástí je jedna návštěva na místě stavby a prohlídka, či částečné proměření prostor.

V případě zájmu o službu vyplňte níže uvedený formulář, do zprávy uveďte, o jakou variantu máte zájem a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Mám zájem o tuto službu

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.