Růstové a fixní myšlení aneb jak podpořit děti v rozvoji a růstu

Jak děti chválit, aby chvála měla smysl? Jak budovat u dětí zdravé sebevědomí? Nebo jak připravit dítě do života, aby umělo selhávat a vyrovnat se s chybou? Na tyto i další otázky nám odpověděla lektorka webináře Přechválená generace aneb jak naučit děti selhávat, Mgr. Monika Čuhelová.

„Osobně chválu a nezvládání selhávání vnímám jako velký problém a často hovořím o ‚přechválené generaci‘ a o tom, že bychom neměli děti před selháváním a chybami chránit, ale naopak – naučit je selhávat,“ říká v rámci webináře psycholožka, protože: „Když naučíte děti selhávat, mají do konce života vyhráno.

Na záznam z webináře se můžete podívat ZDE.

Přechválené děti

„Ty jsi úžasný.“, „Ty jsi tak chytrá a hodná holčička.“ nebo „Ty jsi šikovný/á.“ A další ustálené pochvaly slýcháváme kolem nás. Je tohle ale ta správná pochvala? Budeme-li chválit talent a schopnosti dětí, nevybudujeme v nich sebedůvěru. Spíše naopak. Dítě, které je přechválené, neumí selhávat. Jak se takové dítě může projevovat? Projevy chování mohou být různé:

 • Plačtivost
 • Emoční nestabilita
 • Strach
 • Neochota jít do nových věcí
 • Úzkostnost
 • Soutěživost
 • Povyšování se
 • Zesměšňování druhých

… a jiné.

Pracujete s takovými dětmi? Nebo s dětmi, které si neustále vyžadují pochvalu? Jak na takové děti reagovat?

Děti a jejich potřeby

Je důležité si uvědomit, že za nežádoucím chováním dítěte jsou schované určité potřeby, které nejsou naplněné: potřeba bezpečí, jistoty, lásky, přijetí, sounáležitosti, uznání, úcty atd. Abychom porozuměli chování, je potřeba se podívat více do hloubky. Když zjistíme, co dítěti chybí, můžeme uspokojit jeho potřeby, což se projeví změnou jeho chování.

Růstové a fixní myšlení aneb jak podpořit děti doma, v dětské skupině a ve školce?

V rámci webináře také lektorka představila téma nastavení mysli – růstové a fixní myšlení, které je dáno výchovou a je změnitelné a naučitelné. Nastavení mysli u dětí je ovlivněno také právě chválou. Důležité je u dětí podporovat, že dokážou rozvíjet své schopnosti – budovat u nich tedy růstové myšlení. Dítě pak bude:

 • přijímat nové výzvy,
 • těšit se z nových výzev,
 • vytrvalé při řešení úkolů,
 • přijímat kritiku a zpětnou vazbu a brát ji tak, že ho posouvá a učí.

O růstovém a fixním myšlení se můžete více informací dozvědět v rámci záznamu z webináře nebo v knize Nastavení mysli: Carol Dweck.

Chyby

S nastavením mysli úzce souvisí také chybování. Strach z chyby si neseme většinou už z dětství – počmáraná zeď, rozbitý hrneček aj. Chyby ale nejsou špatné. Chybami se děti učí. Nechte je chybovat, nechte je z chyb učit se a zkoušet to znova a znova. Rodiče, chůvy v dětských skupinách, pedagogové, zkrátka všichni vychovatelé děti učí každý den, zda jsou chyby, neúspěchy a překážky špatné, nebo dobré. Jak se na chyby díváte vy, jak s chybou pracujete a jak na chybování dětí budete reagovat?

Selhávání

Přechválené děti mají problém se selhávání. Dopřejte dětem důstojné selhávání. Protože když se děti naučí zvládat selhávání, je to ta nejlepší dovednost, kterou jim můžete do života dát. Umět selhávat je něco, co každé dítě potřebuje do života, aby se kvůli selhání či prohře nezhroutilo, ale aby pro něj bylo např. poučením.

 • Jak se zachovat, když je dítě v emocích?
 • Vzteká se, když se mu nedaří?
 • Co je to koncept sounáležitosti?
 • Jak se vyhnout nálepkování?
 • Jak dávat dětem zpětnou vazbu?
 • Nebo jak správně chválit, aby to neslo ovoce vám i dětem?

V rámci záznamu z webináře Přechválená generace aneb jak naučit děti selhávat vám lektorka na tyto i další otázky odpoví.

V sekci Vzdělávání najdete další vzdělávací akce, které pro vás připravujeme.