Poprvé do školky: adaptace a zkušenosti ze zahraničí

Adaptace dětí, to je téma důležité nejen pro dětské skupiny a jesle, ale také pro mateřské školy. Důkladně se na něj podíval tým Mateřské školy KIDS Company během mezinárodního projektu Poprvé do školky.

Pořádáme webináře i na téma adaptace.

V dnešním článku Vám proto přinášíme tipy k adaptační fázi u dětí do věku tří let, které jsou založené na dobré praxi ze tří evropských zemí. Celou brožuru Poprvé do školky: adaptační fáze pro děti do tří let věku naleznete ke stažení na webu MŠ Kids Company: Brožura – adaptační fáze pro děti do tří let věku.

Výše zmíněná brožura mapuje oblast adaptační fáze v mateřských školách v Dánsku, Německu a České republice. Tým ve třech školkách sepsal informace o průběhu prvních školkových dnů a 18 učitelek se vydalo na týdenní hospitaci do partnerských školek v zahraničí. Můžete se inspirovat různými uchopeními adaptační fáze v jednotlivých zemích.

Projekt „Poprvé do školky“ byl realizován v rámci programu Erasmus+ v období od září 2018 do prosince 2020.

Tip: Mateřské škole Kids Company se podařilo získat na svůj projekt finance z programu Erasmus+. Chcete to také zkusit? Dokážeme pomoci s Vaším záměrem.

Jaká je ideální adaptační fáze?

To, jak proběhnou první dny ve školce, je rozhodující pro další pobyt dítěte ve školce. Důležité je tedy, aby se každá školka či dětská skupina adaptační fázi pečlivě věnovaly a vypracovaly vlastní adaptační koncept. Každá dětská skupina či mateřská škola je však jiná, a její možnosti by měly být v adaptačním konceptu zohledněny.

Adaptační fáze může být úspěšnou díky:

  • intenzivní spolupráci mezi školou a rodinou
  • vstupnímu pohovoru rodiče a pedagoga
  • přizpůsobení individuálním potřebám a signálům, které dítě v průběhu adaptace vysílá
  • dostatku času pro adaptaci, a to jak ze strany školy, tak i rodiny

Samozřejmě každé dítě i jeho rodina je odlišná. V cestě adaptaci může stát také onemocnění dítěte a další překážky. Poté se s adaptací začíná znova a znova. Při správné komunikaci s rodiči však dokážeme adaptační období zvládnout tak, aby dítě mělo pozitivní vzpomínky na svůj první den ve školce.

Jaké jsou rozdíly mezi adaptací v jednotlivých zemích?

Česká republika nemá vypracovaný žádný adaptační model a ve státních mateřských školách na ni často není kladen důraz. Záleží tak na každém zařízení, jak si adaptační fázi nastaví. Samozřejmostí je každodenní krátká výměna informací mezi učitelkou a rodičem. Dítě nemá konkrétní učitelku, která by celou adaptaci měla na starosti.

V Německu, jakožto jediné ze zapojených partnerských zemí, mají detailně propracované dva adaptační modely. První je  Berlínský adaptační model (pro děti do tří let), a druhý je Mnichovský adaptační model, který vychází z Berlínského adaptačního modelu a je určen pro všechny předškolní děti. Využití těchto modelů je obvykle závislé na regionu, ve kterém se školka nachází.

V Dánsku, stejně jako u nás, si koncept adaptace každá školka obvykle zpracovává sama. Rozdílem však je, že je zde zcela běžný nástup jednoletých dětí do školky. V České republice mohou děti v tomto věku od roku 2014 navštěvovat dětskou skupinu, která se však zaměřuje spíše na péči o děti (ne na jejich vzdělávání). Dítě si v Dánsku vždy zvyká na  všechny učitelky, ne na konkrétní osobu. Po uplynutí tří měsíců se učitelé ve většině školek sejdou s rodiči a vyhodnotí proběhlou adaptaci. Průměrná doba adaptace trvá u jednoho dítěte 1 až 3 týdny, ale vždy je přizpůsobena individuálním potřebám dítěte a rodiny.

Tip: Zpracovaný vzor adaptačního plánu je součástí balíčku Dětská skupina bez starostí.