Fundraising: evropské i národní dotační tituly

Na základě individuálních potřeb vaší mateřské školy/dětské skupiny vám doporučíme vhodný dotační titul a zpracujeme projektovou žádost.

Dokážeme zpracovat projekt v rámci  následujících programů:

Dokážeme také zajistit dotace z národních zdrojů – požádáme za vás o státní příspěvek na provoz dětské skupiny a zajistíme jeho administraci.

Co přesně služba obsahuje?

 • výběr vhodné výzvy dle vašich potřeb
 • společné nastavení aktivit a rozpočtu
 • příprava projektové žádosti (je možné včetně podání na základě plné moci)
 • komunikace s poskytovatelem až do chvíle vydání rozhodnutí o dotaci
 • zpracování přehledného souhrnu projektu – „kuchařka na projekt“ s informacemi – co, kdy a jak monitorovat a dokládat během projektu

Je možné se domluvit také na celkové administraci dotace:

 • komunikace s poskytovatelem dotace během projektu.
 • zpracování žádostí o změnu.
 • zpracování zpráv o realizaci včetně povinných příloh.
 • zpracování závěrečné zprávy a finančního vypořádání.

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro všechny, kteří chtějí pro svou školku či dětskou skupinu finance navíc.

Jaká je cena služby?

Dle aktuálně vyhlášených výzev, rozsahu projektu a složitosti vybraných aktivit, od 6 000 Kč + DPH (za jednotkové projekty – např. Šablony I).

Mám zájem o tuto službu

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.