Co dělat v případě úrazu/nehody dítěte? Jak se zachovat u vybraných poranění – krvácení, bezvědomí, poranění, zlomenina, popálenina…? Mějte Kartu první pomoci na viditelném místě pro pečující osoby, aby v případě úrazu věděly, jak se zachovat. Doporučujeme Kartu první pomoci mít také u lékárničky. Vyžadovat tuto kartu po vás může také kontrola z hygieny.

Tento materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče v oblasti provozního zabezpečení.

Doporučujeme také: Kartu SOS kontaktů a Kartu pokynů pro volání záchranné služby.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.