Mějte potřebné kontakty na tísňové linky, nemocnice a další vždy po ruce nebo je rovnou vyvěste na nástěnku v šatně. Doporučujeme SOS kartu mít také u lékárničky. Vyžadovat tuto kartu po vás může také kontrola z hygieny.

Tento materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče v oblasti provozního zabezpečení.

Doporučujeme také: Checklist: Kontrola z hygienické stanice a Checklist: Lékárnička v dětské skupině. Podívejte se na materiály k oblasti: Bezpečnost

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.