Cílem etického kodexu je nastavení norem chování a jednání pečujících osob v dětské skupině.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Doporučujeme také:

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.