Získávejte od svých zaměstnanců zpětnou vazbu týkající se spokojenosti v zaměstnání / ve vaší školce. Někdy se mohou objevit maličkosti, někdy naopak závažnější témata. Berte zpětnou vazbu jako možnost zlepšení a vytvoření tak vašim zaměstnancům prostředí, ve kterém se budou cítit spokojeně.

Doporučujeme dotazník využívat v pravidelných intervalech.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče v oblasti personálního zabezpečení – péče o zaměstnance.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.