Checklist: Vnitřní pravidla/provozní řád dětské skupiny

← Zpět na produkty

Co vše zahrnout do Vnitřních pravidel (provozního řádu) dětské skupiny a na co nezapomenout? Stáhněte si a využijte checklist, ve kterém najdete body, které by měl dokument obsahovat a také co je předmětem kontroly.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Doporučujeme také:

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.