Co vše zahrnout do Adaptačního plánu DS a na co nezapomenout? Stáhněte si a využijte checklist, ve kterém najdete body, které by měl Adaptační plán obsahovat.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče v oblasti péče o dítě.

Doporučujeme také:

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.