Montessori školka/jesle: jaké jsou její výhody a jak ji provozovat?

Montessori pedagogika je výchovně vzdělávací program, který má za cíl rozvíjet schopnosti, dovednosti a smyslové vnímání dítěte – samostatnost, soustředěnost, vyrovnanost i lásku a respekt k sobě a svému okolí.

Trochu z historie: Představitelka tohoto směru, lékařka Marie Montessori (1870 – 1952), vystudovala medicínu, filosofii a psychologii, ale její zájem přesahoval až do antropologie, biologie a pedagogiky. Její zásady, které se uplatňují v Montessori školkách, vznikly z pozorování dětí a z pedagogických experimentů.

Základem fungující Montessori školky je vhodné prostředí a připravený průvodce (učitel), který je zde vnímán jako pomocník. Průvodce by měl být dobrým pozorovatelem, jednat s klidem a rozmyslem a měl by umět pomoci dítěti, jestliže je o pomoc požádán nebo když usoudí, že dítě pomoc potřebuje.

 A to dle zásady Montessori pedagogiky:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Principy Montessori pedagogiky 

Montessori pedagogika si zakládá na principech a zásadách, díky kterým si dítě efektivně osvojuje nové dovednosti a poznatky:

  • Od konkrétního k abstraktnímu
  • Smysl pro řád a pořádek
  • Svoboda a zodpovědnost
  • Individuální přístup
  • Připravené prostředí a svoboda volby
  • Práce s pomůckami formou pokusů a omylů

… a další.

Ke stažení: Základní principy Montessori pedagogiky pro věk 0-6 let (informační materiál vytvořený v rámci projektu ProChil).

Fungování Montessori školky

Ve školkách veškerá aktivita probíhá formou sbírání zkušeností, které jsou potřebné pro budoucí život. Třída je rozdělena na jednotlivé koutky, každý s jiným zaměřením. Dítě si samo rozhodne, kdy a jakou činnost bude vykonávat. Pro výuku i hru jsou využívány speciální hračky a pomůcky, které děti motivují k tvořivé činnosti. Vždy je kladen důraz na individuální osobnost každého dítěte.

Výhody Montessori školky

Kromě již výše zmíněných patří mezi další výhody Montessori školky:

  • neautoritativní přístup, 
  • posilování zdravého dětského sebevědomí, 
  • vedení dítěte k aktivnímu sebevzdělávání, 
  • volba možnosti činností, pracovního místa i materiálů.

A v neposlední řadě je to velmi podnětné prostředí, v němž se dítě rozvíjí.

Chci provozovat Montessori jesličky

V České republice najdeme školky, které kompletně pracují podle Montessori pedagogiky. Řada školek si vybírá pouze některé prvky Montessori pedagogiky nebo některé pomůcky. 

Úspěšně vedeme jesličky s prvky Montessori pedagogiky. Potřebujete vybavit vaši školku Montessori pomůckami a hračkami nebo zpracovat plán výchovy a péče? Pomůžeme vám zvládnout povinnosti s provozem jesliček – využijte některou z našich služeb nebo rovnou delegujte celou agendu na nás a vy se můžete věnovat činnostem, které vás baví. Vyplňte náš formulář a můžeme se domluvit ohledně budoucí spolupráce.

 

Mohlo by vás také zajímat: Professional Childcare in European Nurseries.

Článek pro vás napsala:
Tereza Dvořáková
Vše pro jesle a školky

V rámci placené sekce Dětská skupina bez starostí najdete další články a materiály,

které usnadní provoz vašeho zařízení.