Jak nastavit pravidla ve školce/dětské skupině? Zkuste obrázková pravidla

Atmosféra ve třídě je důležitá pro celkovou pohodu všech dětí a pečujících osob (pedagogů, chův, asistentů a dalších). Když je příjemná atmosféra, děti do školky chodí rády. Jedním z důležitých faktorů, které podpoří pozitivní atmosféru, je dodržování pravidel a nastavení hranic. Jak dětem přiblížit pravidla chování?

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby,
pořádáme vzdělávací akce a webináře.

Pravidla a hranice ve třídě

Na začátku nového školního roku je vhodné děti seznámit s pravidly v dětské skupině či školce. V těchto pravidlech by měly být ve shodě i paní učitelky a chůvy. Jak děti seznámit s pravidly, aby jim porozuměly, zažily si je a hlavně je to bavilo a neotrávilo? Především HRAVĚ. Možnosti jsou různé: od vyprávění naučného příběhu, po dramatizaci pohádky, až po říkanky či písničky k danému tématu nebo ztvárnění pravidel. A právě inspiraci na obrázková pravidla i aktivity k nim můžete v tomto článku načerpat.

Jak pracovat s dětmi a jak si s nimi nastavit komunikaci, aby respektovaly dohodnutá pravidla ve třídě? Jak vytvářet pevně dané hranice a společně s dětmi navrhovat dohodu jakožto variantu řešení? A co když dítě poruší některé z pravidel nebo nechce spolupracovat?

I o tom přednášela psycholožka a lektorka webináře Mgr. Monika Čuhelová:
Děti bez hranice aneb hranice, dohody, tresty a důsledky.

Obrázková pravidla

Obrázková pravidla dětem pomohou pochopit daná pravidla ve školce/dětské skupině. Díky různorodým aktivitám si pravidla zažijí. Pravidla si můžete stáhnout na konci článku, vytisknout a vyvěsit na nástěnku třídy či šatny, děti si mohou pravidla namalovat či vybarvit, zahrát si můžete tematickou hru i jinak prožít.

Srdíčkové pravidlo

Srdíčkové pravidlo znamená, že se máme rádi a chováme se k sobě hezky. Protože jsme všichni kamarádi.

Tip na aktivitu: Společné srdce

Z velkého archu papíru vystřihneme tvar srdce. Děti rozdělíme do několika skupinek a každé dáme k dispozici jiné pomůcky k dotvoření srdíčka. Každá skupinka bude mít za úkol vybarvit (zaplnit) svou část srdce pomocí toho, co má k dispozici.

Srdce můžeme předem rozdělit (rozstříhat) na části podle počtu skupinek. Poté, co každá skupina dotvoří svou část, poskládáme a slepíme celé srdce dohromady.

Smysl aktivity: Každý z nás je jiný, a to je dobře. Když se budeme respektovat, můžeme společně vytvořit něco hezkého a vzájemně se obohatit.

Želvičkové pravidlo

Ve školce či dětské skupině chodíme pomalu. Běhat, skákat a dovádět můžeme na zahradě a na hřišti.

Tip na aktivitu: Překážková dráha venku

Z kuželek a kelímků s vodou (pískem) vytvoříme překážkovou dráhu. Děti budou mít za úkol překonat ji dvěma způsoby: rychle jako gepard a pomalu jako želva. Úkolem je neshodit žádnou kuželku ani kelímek. Děti uvidí, že čím rychleji běží, tím těžší je překážku neshodit. A naopak.

Pusinkové pravidlo

Umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Mluvíme hezky, nekřičíme a nehádáme se.

Tip na aktivitu: Komunikační scénka

Dospělý vybere plyšáka, se kterým budou děti komunikovat.

Připravíme si několik situací. Například: Děti budou chtít, aby jim plyšák s něčím pomohl. Nebo: Potřebují s plyšákem domluvit, aby si po sobě uklidil.

S pomocí dalšího dospělého budou děti s plyšákem mluvit a vyzkoušejí si různé způsoby komunikace. Jednou mu budou rozkazovat, podruhé se s ním hádat, pak ho slušně poprosí. Dospělý bude prostřednictvím plyšáka adekvátně reagovat na jednotlivé způsoby komunikace. Konkrétní situace můžete volit dle věku dětí ve skupině nebo podle potřeby.

Ouškové pravidlo

Nasloucháme si. Poslouchám, když mluví paní učitelka nebo kamarádi.

Tip na aktivitu: Relaxační aktivita poslech

Motivace: Naslouchat je stejně důležité jako mluvit. Někdy je potřeba být potichu, abychom slyšeli, co říká ten druhý a aby nám něco důležitého neuniklo. A naopak: I my si zasloužíme, aby nám druzí naslouchali, když mluvíme.

Varianta 1: Děti si pohodlně lehnou, pustíme jim relaxační hudbu k poslechu. Nahrávku v průběhu zastavujeme a klademe dětem otázky k tomu, co slyšely.

Varianta 2: Poslech zvuků – venku, v lese, na zahradě, ve městě atd.

Vhodný čtený příběh na toto téma: Z knížky Auta, vlaky, bagry taky
Příběh: Ema a louda Tom – je to názorný příběh na téma naslouchání

Ručičkové pravidlo

Rukama si pomáháme a usmiřujeme se. Šetrně zacházíme s hračkami a knížkami. Nebereme a nesaháme na nic, co nám nepatří.

Tip na aktivitu: Výtvarná aktivita – otisk ruky

Motivace: Ruce jsou pro nás moc důležité. Můžeme je používat k dobrým věcem (malovat, hladit…), ale někdy se může stát, že je použijeme k něčemu špatnému (ničíme, ubližujeme).

  • Děti mohou jmenovat dobré a špatné věci, ke kterým jsou potřeba ruce.

Ruce jsou také symbolem toho, že každý z nás je jedinečný. Každý z nás má totiž úplně jiný otisk prstu.

  • kromě otisku ruky děti mohou také vytvořit otisk prstu a zkoumat, že ho má každý jiný
  • pomocí otisků prstů mohou také dotvořit nějaký společný obrázek – například na holé větve stromu natisknout ukazováčkem ”listy” – ke každému otisku můžeme napsat jméno dítěte, kterému otisk patří.

Košťátkové pravidlo

Uklízíme po sobě hračky na své místo, kam patří.

Tip na aktivitu: Hledání v nepořádku

Varianta 1: Větší množství hraček dáme na hromadu a děti mají za úkol najít v ní konkrétní věci. Díky tomu si mohou uvědomit, že v nepořádku je velmi těžké se orientovat a že se snadno může něco ztratit.

Varianta 2: Děti berou z hromady hraček jednotlivé kousky a střídají se v jejich nošení na správné místo. Pokud někdo neví, kam některá z hraček patří, ostatní mu poradí.

Kapičkové pravidlo

Šetříme vodou. Ruce si důkladně umyjeme, ocákáme a utřeme.

Tip na aktivitu: Šetření vodou

Vezmeme děti k umyvadlu. Ukážeme jim dvě varianty mytí rukou. Jednou si ukážeme ruce a necháme vodu téct, i když si je mydlíme. Podruhé vodu během mydlení zastavíme. Po každé dáme do umyvadla nádobu, do které zachytíme tekoucí vodu. Potom porovnáme množství vody, kterou jsme při mytí spotřebovali.

Článek zpracovala:
Lucie Cmarová
pedagog a maminka dvou dětí

Další inspiraci najdete v našich vzdělávacích kurzech a webinářích.
Vyberte si z aktuální nabídky: www.vseprodetskeskupiny.cz/akce/.

Nebo v rámci balíčku Dětská skupina bez starostí.

Stáhněte si leták se všemi obrázkovými pravidly ZDE.

Nebo si stáhněte jednotlivé obrázky.