Děti bez hranice aneb hranice, dohody, tresty a důsledky

Shape Záznam z webináře

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na problematiku týkající se dětí, které nemají v rodině, dětské skupině či mateřské škole nastavené pevné hranice, což negativně ovlivňuje jejich vývoj, výchovu i vzdělávání. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1–6 let
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Časová délka záznamu: 3 hod

Obsah

V rámci kurzu jsme se zaměřili na techniky, přístupy a formy práce s dětmi, které jsou naučené pracovat odlišně, neboli bez nastavených hranic.

Ve školkách se nám často objevují děti, které nejsou těmito hranicemi poznamenány a nerespektují dohodnutá pravidla ve třídě. Jak tedy s těmito dětmi pracovat, aby respektovaly nejen dohodnutá pravidla ve třídě, ale zároveň i přístupy, které mají z domu?

Základní okruhy, kterým se budeme věnovat:

  • Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, které pocházejí z rodiny s liberálním přístupem bez pevně nastavených hranic jejich chování.
  • Pochopíte, v čem se liší tresty od důsledků a naučíte se je efektivně využívat.
  • Naučíte se vytvářet pevně dané hranice a společně s dětmi navrhovat dohodu jakožto varianty řešení.
  • Společně probereme konkrétní přístupy a vhodné komunikační modely.
  • Zaměříme se na porozumění vnitřních myšlenkových procesů těchto dětí.
  • S touto problematikou se pojí i téma „komunikace s rodiči“, na které si představíme několik základních typů.

Lektorka Mgr. Monika Čuhelová 

Lektorka je psycholožka, která se zabývá individuální i skupinovou prací s dospělými či dětmi. Vystudovala obory zaměřené na psychologii, sociální práci a sociologii, dále absolvovala výcviky Edukativní rodičovská terapie, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství aj. Baví ji pracovat s potenciálem a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Spolupracuje tedy s institucemi jako jsou např.: CEMA, InHelp, Dobrá rodina či OSPOD.

Její osobní mise zní: „Alespoň trochu zlepšovat svět okolo sebe.“ Tvrdí, že ono zlepšování nehledejme pouze ve velkých činech, ale zejména v těch malých, a to např. pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti.

Způsob spuštění webináře

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.