Efektivní péče o děti s ADHD v předškolním věku

Stále častěji se potkáváme s dětmi, které trpí ADHD, ať už v osobním či pracovním životě. Bohužel nebýváme dostatečně informovaní o tom, jak s těmito dětmi efektivně pracovat a jak je správně edukovat. Pro rodiče i pedagogy představují děti diagnostikované ADHD často výzvu, se kterou si neumí poradit. 

Specifika chování dětí s ADHD

Děti s ADHD často reagují v běžných situacích nepředvídatelně, což může být pro pečující osoby a vrstevníky stresující. Měli bysme si uvědomit, že jejich chování nesouvisí s neschopností nebo nevůlí, ale s neurobiologickými faktory. Znalost správné reakce na jejich specifické chování a minimalizace stresu, bude klíčovým prvkem úspěšné péče.

Být poučený hraje velkou roli

Poučený přístup pečujících osob ve školce i v rodině může dramaticky zlepšit situaci. Cílem je nejenom minimalizovat stres pro dítě s ADHD, ale také usnadnit práci rodičům a pedagogům.
Efektivní péče o děti s ADHD v předškolním věku

Jak pracovat s dětmi s ADHD v předškolním věku

 

Chcete efektivně vzdělávat dítě s ADHD? 

Víte, jak správně reagovat na konkrétní projevy chování ADHD u dětí?

Hledáte rady a tipy, jak zvládnout obtížné situace spojené s poruchou chování? 

 

V rámci našeho webináře se budeme věnovat konkrétním strategiím a metodám, jak pracovat s dětmi s ADHD v předškolním věku. Představíme praktické příklady a podělíme se o osvědčené postupy, které můžeme aplikovat jak v rodině, tak i ve školce. Navštivte náš webinář a zapojte se do pozitivního přístupu k dětem s ADHD v předškolním věku.

Webinářem vás provede Markéta Dobiášová, magistra v oboru Speciální pedagogika a Sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, spoluautorka knih Speciálně pedagogické minimum pro učitele, Cesta životem s ADHD a autorka řady specializovaných motivačních systémů pro děti s problémy v chování.

Markéta Dobiášová - děti s adhd

Více informací o webináři včetně možnosti přímé registrace najdete zde: Jak efektivně pracovat s dětmi s poruchou ADHD v předškolním zařízení