DSBS novinky 2022-05: hlášení obsazenosti, výše normativů, karantény a izolace

← Zpět na Novinky

Dobrý den,

v rámci balíčku Dětská skupina bez starostí Vám přinášíme nové materiály a upozornění:

 • do 5. února je nutné v systému Dětské skupiny od společnosti OK systém podat hlášení obsazenosti kapacitních míst za uplynulý kalendářní měsíc, žádáte-li o zálohu na období leden až duben (netýká se dětských skupin, které do dubna/května/června nebo ještě déle mají projekt financovaný z ESF) – hlášení obsazenosti kapacitních míst vychází z do systému nahraných řádných smluv, lze také využít příležitostné smlouvy pro doplnění neobsazených dní. Aktuálně systém ještě toto hlášení neumí – pravděpodobně bude implementováno v úterý během pravidelné aktualizace systému.
  • Dejte si pozor, aby u všech dětí byly správně uvedeny vazby rodičů na trh práce, jinak nebude toto dítě započítáno do výpočtu státního příspěvku.
  • Dejte si pozor, abyste u všech dětí měli správně zaškrtáno, zda nárokujete příspěvek na stravu, nebo nikoli.
  • Dny docházky, které v systému uvádíte, musejí vycházet z podepsaných a platných smluv s rodiči, ve kterých bude přesně uvedena doba docházky (dny v týdnu a časy).
  • Součástí hlášení bude také čestné prohlášení o propojených podnicích, pokud přijímáte také děti starší 3 let (od 1.9. po 3. narozeninách).
  • Další náležitosti hlášení viz Uživatelská příručka k aplikaci, ke stažení zde.
 • Výše normativů pro dětské skupiny zveřejněna! Aktualizovali jsme kalkulačku státního příspěvku, kterou si můžete stáhnout zde: https://vseprodetskeskupiny.cz/obchod/kalkulacka-statniho-prispevku-pro-detske-skupiny/
 • Do 15.2. je potřeba na MPSV zaslat vyúčtování mimořádných covid dotací a související finanční vypořádání – návod na zpracování vyúčtování a vypořádání jsme zveřejnili zde pro obce a příspěvkové organizace a zde pro neziskové organizace
 • Stále častěji se na nás obracíte s dotazy na uzavírání DS z důvodů karantén a izolací – důležité info najdete zde
 • Na webu www.vseprodetskeskupiny.cz pokračujeme ve zpracovávání dokumentů souvisejících se standardy kvality – zveřejnili jsme Desatero – jak na genderově citlivý přístup ve školičce