DSBS novinky 2022-02: důležité termíny, tabulka pro výpočet státního příspěvku a další

← Zpět na Novinky

Dobrý den,

v rámci balíčku Dětská skupina bez starostí Vám zasíláme aktuální informace a materiály.

 • Vzhledem k častým dotazů upozorňujeme na důležité termíny související se státním financováním:
  • 14.1. – do tohoto data je potřeba podat žádost o zápis do evidence, pokud se snažíte získat oprávnění na novou dětskou skupinu, která ještě neexistuje (netýká se již fungujících dětských skupin
  • 31.1. – do tohoto data musí VŠECHNY DĚTSKÉ SKUPINY podat žádost o státní financování na rok 2022
  • 5.2. – do tohoto data musí dětské skupiny, které chtějí žádat o finance na období leden až duben 2022, podat žádost o zálohu a nahrát do systému údaje o uzavřených smlouvách s rodiči (=oznámit obsazenost kapacitních míst za leden 2022)
 • Připravili jsme pro Vás Harmonogram státního financování 2022 k tisku, který můžete stáhnout zde.
 • Připravili jsme pro Vás kalkulačku státního příspěvku, kterou najdete zde. Kalkulačka počítá příspěvek ve dvou variantách – normativy 2021 (jisté minimum) a odhad normativů na rok 2022. Můžete si zvolit jednoduchý výpočet podle věkové struktury DS, nebo složitější podle konkrétních dětí, jejich data narození a dnů docházky. 
 • MPSV vyhlásilo termíny webinářů „Obsluha elektronické aplikace ke státnímu příspěvku pro provoz dětských skupin zaevidovaných v elektronické evidenci MPSV ČR“. Více info najdete zde. Pokud s námi máte podepsanou smlouvu na administraci státního příspěvku, není třeba se účastnit, účastníme se za vás.
 • MPSV pořádá webinář zaměřený na standardy kvality péče, a to dne 25.1. – webinář je obsazený, ale záznam z něj bude později dostupný. MPSV také zveřejnilo metodiku pro dodržování standardů.
 • Od 17. ledna musí všichni zaměstnavatelé zajistit pravidelné testování zaměstnanců, to se tedy týká také provozovatelů dětských skupin. Více informací a vzorová tabulka pro pojišťovnu/hygienu.
 • V návaznosti na standardy kvality péče o dítě v dětské skupině jsme se pustili do přípravy třetí části zaměřené na provozní oblast a připravili jsme vzorový herbář dětské skupiny, který je součástí standardu v oblasti „Zajištění bezpečnosti dětí“ a „Řešení mimořádných situací“.
 • Opakovaně upozorňujeme na omezenou platnost lékařského potvrzení pro pečující osoby – pro všechny DS byla novelou zákona stanovena na 2 roky, tzn. pokud Vaše chůvy mají poslední potvrzení z roku 2019 nebo dokonce dříve, porušujete aktuálně zákon a vystavujete se riziku pokuty do 30 000 Kč. 
 • Připomínáme také článek z minulého týdne ohledně vydávání potvrzení o školkovném pro daňové účely včetně vzoru ke stažení.