Testování zaměstnanců od 17. ledna 2022

← Zpět na Novinky

Od pondělí 17. ledna se opět zavádí pravidelné testování zaměstnanců, které se samozřejmě týká i provozovatelů dětských skupin.

 • testuje se rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování
 • testování se týká všech zaměstnanců, nejen pečujících osob
 • testování se týká také očkovaných zaměstnanců nebo zaměstnanců s prodělaným covidem
 • frekvence dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování
 • není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště

Jaké jsou povinnosti provozovatele?

 • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů – vzor tabulky ke stažení níže
 • zaslat hygieně seznam osob, které byly testovány s pozitiviním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence výše, a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení

Testování se netýká

 • osob s negativním RT-PCR testem mladším 72 hodin či rychlým antigenním testem mladším 24 hodin, který provedl zdravotnický pracovník,
 • zaměstnanců, kteří se během výkonu práce nesetkávají se třetími osobami (např. paní uklízečka chodí do DS pouze a výhradně po zavírací době a s nikým se nepotkává)

Pokud zaměstnanec pracuje u více zaměstnavatelů, stačí, aby se testoval u jednoho a doložil písemné potvrzení druhému.

Co když vyjde pozitivní test?

 • zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele, opustí pracoviště a volá na KHS, která nařídí 5denní karanténu
 • zaměstnavatel vystaví zaměstnanci potvrzení (vzor)
 • do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu
 • karanténa končí po 5. dni, kdy se zaměstnanec vrací do práce a opět si dělá angigenní test, nebo po provedení negativního PCR testu

Jak je to s příspěvkem na testy?

Více informací je k dispozici zde, doplňující informace najdete na portálu ke koronaviru.