Novela zákoníku práce a její vliv na dětské skupiny 2023-2024 (záznam)

Shape Záznam z webináře

Chcete předejít pokutám od inspektorátu práce a finančnímu krácení dotačních programů?

Znáte jakožto zaměstnavatel dle zákoníku práce řadu práv, pomocí kterých můžete práci svých zaměstnanců efektivně organizovat a řídit? 

Potřebujete se zorientovat v povinnostech zaměstnavatele vůči zaměstnancům?

Připravili jsme pro vás záznam z webináře zaměřený na pracovní právo, které představuje základní rámec, v němž se pohybují všichni zaměstnavatelé a zaměstnanci při své každodenní práci, včetně zaměstnanců pracujících v dětských skupinách. Klade na jednu stranu řadu omezení za účelem ochrany zaměstnance, na druhou stranu však svěřuje zaměstnavateli řadu práv, jimiž může práci zaměstnance efektivně organizovat a řídit. Zákoníku práce se přitom s účinností od 1. 10. 2023 dotkla zásadní novela, která nese důraz na pracovněprávní vztahy. 

→ Pro koho je kurz určen: pro ředitele nebo vedoucí pracovníky v předškolním zařízení
Videozáznam: délka záznamu je 4:55:50 (čistý čas) ze dne 31. 1. 2024
 Osvědčení: certifikát za shlédnutí záznamu webináře vystavujeme na vyžádání na emailové adrese: tereza.slavickova@vseprodetskeskupiny.cz

Co se nového naučíte?

 • Digitalizaci HR agendy
  • Elektronické uzavírání smluv
  • Elektronické doručování písemností
 • Informovanost o obsahu pracovního poměru
  • Povinně sdělované informace
  • Informace při vyslání do zahraničí
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Rozvrhování pracovní doby
  • Rozsah práce na základě dohod
  • Informace o obsahu právního vztahu z dohody
  • Pracovní doba a doba odpočinku
  • Překážky v práci
  • Odměňování
  • Cestovní náhrady a náhrady při práci na dálku
  • Dovolená
  • Přechod na jistější formu zaměstnání
  • Obrana proti výpovědi
 • Soudní řízení o neplatnosti výpovědi
 • Práva pečujících osob
  • Rodičovská dovolená
  • Právo na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby
  • Právo žádat práci na dálku
 • Práce na dálku
  • Písemná dohoda a její náležitosti
  • Nařízení práce na dálku
  • Rozvrhování pracovní doby
  • Náklady práce na dálku
 • Další legislativní změny
  • Novela zákoníku práce 2023
  • Ostatní změny na rok 2024
  • Pracovnělékařské prohlídky

A co si odnesete do praxe?

 • Důležité informace o novele zákoníku práce a jejím vlivu na dětské skupiny.
 • Záznam ke 3 shlédnutím, díky kterému si budete moci dané informace zopakovat a smysluplně utřídit.

Zaujalo vás téma kurzu?
Přihlaste se níže na praktický záznam z webináře a nechte se inspirovat.

Lektor

Mgr. Michal Vrajík

Je samostatným advokátem působícím v Praze. Ve své praxi se zaměřuje převážně na oblast pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti.

Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory a členem představenstva spolku advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

Jako spoluautor se podílel na publikaci komentáře k zákoníku práce autorského kolektivu vedeného Mgr. Klárou Valentovou (C. H. Beck, 2018, aktualizace 2020), na publikaci učebnice Pracovní právo autorského kolektivu vedeného prof. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D. (Aleš Čeněk, 2020) či na publikaci Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech (ANAG, 2019). Pravidelně publikuje v periodicích pro odbornou i laickou veřejnost (např. Mzdová účetní, Praktická personalistika) a přednáší.

Způsob spuštění záznamu z webináře 

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.