Online konzultace a osobní supervize pro dětské skupiny, mateřské školy a rodiče

Vyberte si termín osobní supervize nebo nás kontaktujte pro domluvení online konzultace.

Chcete zlepšit péči o děti ve vaší dětské skupině, mateřské škole nebo u vás doma?

Rádi byste dětem vytvořili podnětné a rozvíjející prostředí?

Řešíte problémy při adaptaci, v chování u jednotlivých dětí nebo mezi dětmi, v oblasti komunikace či spolupráce?

Využijte možnost online konzultací nebo osobních supervizí se supervizorkou Michaelou Nesměrákovou a získejte jiný pohled na situace, a jak je řešit. Poznejte, jak zlepšit procesy fungování ve vašem předškolním zařízení nebo u vás doma.

V čem vám online konzultace a osobní supervize mohou pomoci?

Problematické chování dětí

Dítě se špatně adaptuje, odmítá spolupracovat, bojkotuje program, agresivní nebo silné emoční projevy chování vůči dětem nebo pečujícím osobám.

Problematické chování celé skupiny

Děti nespolupracují, odbíhají od programu, špatně se koncentrují, opakující se problémy.

Komunikace pečujících osob s dítětem

Jak reagovat na dítě, které křičí, ječí nebo se chová agresivně, nastavení hranic, respektující a partnerský přístup, téma odměn a trestů, svobody a zodpovědnosti.

Práce pečujících osob

Přípravy, výběr aktivit, denní režim, práce s věkově smíšenými kolektivy, spolupráce v týmu.

Komunikace s rodiči

Jak vhodně sdělit rodiči informace o dítěti v případě problematického chování, nastavení hranic a spolupráce mezi rodičem a školkou, evaluace dětí, individuální pohovory s rodiči.

Vybavení třídy

Funkční rozmístění nábytku a pomůcek, evaluace rovnoměrného zastoupení všech oblastí rozvoje dětí, praktické tipy na vybavení a pomůcky, návrhy podpory procesů podporující samostatnost dětí.

Podpora ředitelů a vedoucích pracovníků

Motivace zaměstnanců, vedení týmu, komunikace a spolupráce, podpora v nastavování funkčních procesů.

Hlavní výhody a co získáte:

 • podpora
 • porozumění
 • inspirace
 • sdílení
 • profesní rozvoj

TIP: Víte, že v rámci kontroly Standardů kvality péče o děti v DS je také pozorování na místě? Konzultace a supervize vám pomohou nastavit komunikaci mezi pečujícími osobami, dětmi i rodiči, procesy adaptace, ale také chod a režim dětské skupiny nebo samotné uzpůsobení prostor a pomůcek ve třídě.

Mgr. Michaela Nesměráková

Lektorka vystudovala na FFUK v Praze obor „Pedagogika se specializací na osobnostně-sociální rozvoj“ a „Pedagogicko-psychologické poradenství“. Během své praxe pracovala jako chůva, učitelka v DS a MŠ, ředitelka i majitelka několika MŠ. Absolvovala několik obohacujících odborných kurzů – například český i mezinárodní Montessori kurz pro děti předškolního věku, kurz Respektovat a být respektován a řady dalších odborných kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Od roku 2020 pracuje v soukromé MŠ jako metodička programu montessori a PlayWisely. V současné době pracuje jako lektorka s 20ti letou zkušeností v oblasti předškolní pedagogiky, dále jako mentorka a konzultantka pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Reference

V naší dětské skupině jsme s Míšou spolupracovali a spolupracujeme již více než rok. Její profesionální a zároveň laskavý přístup nám pomáhá se posunout ve všech oblastech práce s dětmi i v týmu. Míša nám pomohla zejména v oblasti montessori pedagogiky a ukázala nám možnosti, které přináší respektující přístup a komunikace. Pomohla nám v oblasti dobrého klimatu třídy, zároveň je vždy připravena nás podpořit, dodat nám odvahu a pomoci nám v naší práci i v osobním životě.

Lucie Tůmová – ředitelka centra a dětské skupiny PlayWisely®

Míša Nesměráková v naší dětské skupině byla na dvou supervizích. Chtěli jsme znát názor nestranného pozorovatele na naši práci – hlavně vybavení prostor a přístup pečujících osob k dětem. Během prvního dopoledne, které s námi paní Nesměráková strávila, tiše pozorovala naši práci. Po ukončení pozorování nám ihned dala zpětnou vazbu, co by se dalo lehce pozměnit, tak aby nám práce s dětmi šla lépe. Povšimla si, že by se dalo zapracovat na prostorovém uspořádání naší DS. Během druhého setkání jsme dle jejích rad přestavěli nábytek a jako zázrakem se vyřešil náš dlouhodobý problém s pobíháním dětí po herně. Všechny aktivity na sebe smyslupně navazují a práce s dětmi je teď mnohem klidnější. Již plánujeme další setkání, které se bude týkat pomůcek pro děti.

Návstěvu Míši ve vašich zařízeních velmi doporučuji. Díky jejím doporučením nám celý den s dětmi krásně plyne. Její pohled nestranného pozorovatele a její doporučení vám jistě otevřou oči.

Ing. Ivana Varbanovová – ředitelka Jesle Little Heroes

1. Online konzultace v délce 45 minut

Obsah konzultace:

 • V rámci online konzultace můžete řešit výše uvedená témata a jim podobná.
 • Témata nebo konkrétní problémy, či dotazy nám sdělte již předem v objednávce.

Objednání a průběh konzultace:

 • Pro objednání online konzultace vyplňte a uhraďte objednávku a do poznámky uveďte, s jakým tématem na konzultaci přicházíte, vaše jméno, e-mail a telefon.
 • Následně se vám již ozve supervizorka Michaela pro domluvení konkrétního termínu.
 • Konzultace probíhá online prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci.
 • Po úhradě objednávky vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.

2. Osobní supervize v délce 4 hodiny

Obsah supervize:

 • Úvodní online hovor se supervizorkou Michaelou – vzájemně se seznámíte, vyjasníte si záměr supervize, potvrdíte si termín a upřesníte si organizaci návštěvy ve vašem zařízení.
 • Osobní návštěva ve vašem zařízení probíhá za provozu – supervizorka se pohybuje po zařízení a ve třídách velmi tiše a dělá si poznámky, aby nenarušovala váš běžný chod.
 • Pozorování – supervizorka se zaměřuje na celkový chod zařízení, denní režim, strukturu, kvalitu a organizaci programu, pedagogickou práci pečujících osob, komunikaci s dětmi, uzpůsobení a vybavení třídy.
 • Zpětná vazba – po skončení pozorování dostanete zpětnou vazbu, případně návrh změn nebo doporučení konkrétních postupů vedoucích k optimalizaci vašeho zařízení nebo vašeho konkrétního zadání.

Objednání a průběh supervize:

 • Osobní supervizi objednávejte alespoň 2 dny před vybraným termínem.
 • Pro objednání supervize si vyberte termín (viz níže), vyplňte objednávku a do poznámky uveďte, jaká témata řešíte, vaše jméno, e-mail a telefon. Následně se vám ozve již přímo supervizorka Michaela pro domluvení dalších kroků a termínu úvodního online hovoru.
 • Aktuálně vypsané termíny (viz níže) platí pro Prahu a Středočeský kraj. Cenu za supervizi uvádíme bez dopravy, která činí 10 Kč / km a bude vám účtovaná dle skutečně najetých kilometrů.
 • V případě zájmu o supervizi v jiném okrese nás kontaktujte na info@vseprodetskeskupiny.cz.

Níže ve formuláři si vyberte vhodný termín supervize nebo nás kontaktujte pro termín online konzultace. Po odeslání objednávky vám do e-mailu přijdou další informace (zkontrolujte také spam apod.).

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.