Online konzultace a osobní supervize pro dětské skupiny, mateřské školy a rodiče

Vyberte si z vypsaných termínů konzultací či supervizí

Chcete zlepšit péči o děti ve vaší dětské skupině/školce/u vás doma? Vytvořit jim podnětné a rozvíjející prostředí? Řešíte problémy při adaptaci, v chování u jednotlivých dětí nebo mezi dětmi, v oblasti komunikace či spolupráce?

Využijte možnost online konzultace nebo rovnou osobní supervize ve vaší dětské skupině/školce. V čem vám pomůže konzultace či osobní supervize? Díky konzultaci či osobní supervizi získáte jiný pohled na situaci, jak ji řešit nebo jak zlepšit procesy fungování ve vaší dětské skupině/školce/doma.

Víte, že v rámci kontroly Standardů kvality péče o děti v DS ze strany MPSV je také pozorování na místě? Konzultace a supervize vám pomohou nastavit komunikaci mezi pečujícími, dětmi i rodiči, procesy adaptace, ale také chod a režim dětské skupiny nebo samotné uzpůsobení prostor a pomůcek ve třídě.

V čem vám konzultace a supervize mohou pomoci?

Tematické okruhy

 • problematické chování dětí – dítě se špatně adaptuje, odmítá spolupracovat, bojkotuje program, agresivní nebo silné emoční projevy chování vůči dětem nebo pečujícím osobám
 • problematické chování celé skupiny – děti nespolupracují, odbíhají od programu, špatně se koncentrují, opakující se problémy
 • komunikace pečujících osob s dítětem – jak reagovat když dítě křičí, ječí, chová se agresivně, nastavení hranic, respektující a partnerský přístup, téma odměn a trestů, svobody a zodpovědnosti
 • práce pečujících osob – přípravy, výběr aktivit, denní režim, práce s věkově smíšenými kolektivy, spolupráce v týmu
 • komunikace s rodiči – jak vhodně sdělit rodiči informace o dítěti v případě problematického chování, nastavení hranic a spolupráce mezi rodičem a školkou, evaluace dětí, individuální pohovory s rodiči
 • vybavení třídy – funkční rozmístění nábytku a pomůcek, evaluace rovnoměrného zastoupení všech oblastí rozvoje dětí, praktické tipy na vybavení a pomůcky, návrhy podpory procesů podporující samostatnost dětí
 • podpora ředitelů a vedoucích pracovníků – motivace zaměstnanců, vedení týmu, komunikace a spolupráce, podpora v nastavování funkčních procesů

Hlavní výhody a co získáte:

 • podpora
 • porozumění
 • inspirace
 • sdílení
 • profesní rozvoj

Mgr. Michaela Nesměráková

Práci s dětmi v oblasti předškolního vzdělávání pracuje 20 let. Vystudovala FFUK v Praze obor Pedagogika-specializace osobnostně sociální rozvoj a pedagogicko – psychologické poradenství. Je absolventkou českého i mezinárodního montessori kurzu pro děti předškolního věku a řady dalších odborných kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Pracovala jako chůva, lektorka i učitelka. 4 roky provozovala vlastní MŠ a volnočasový klub pro děti a rodiče, další 4 roky ředitelovala 2 pobočky mezinárodní česko-anglické montessori MŠ v systému vzdělávacích škol Duhovka. Po mateřské dovolené spoluzaložila dětskou skupinu. Od roku 2020 pracuje v soukromé MŠ jako metodička programu montessori a PlayWisely, lektoruje a přednáší pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost a poskytuje odborné supervize a konzultace dětským skupinám, mateřským školám a dalším vzdělávacím zařízením.

Reference

Lucie Tůmová – ředitelka centra a dětské skupiny PlayWisely®

V naší dětské skupině jsme s Míšou spolupracovali a spolupracujeme již více než rok. Její profesionální a zároveň laskavý přístup nám pomáhá se posunout ve všech oblastech práce s dětmi i v týmu. Míša nám pomohla zejména v oblasti montessori pedagogiky a ukázala nám možnosti, které přináší respektující přístup a komunikace. Pomohla nám v oblasti dobrého klimatu třídy, zároveň je vždy připravena nás podpořit, dodat nám odvahu a pomoci nám v naší práci i v osobním životě.

Ing. Ivana Varbanovová – ředitelka Jesle Little Heroes

Míša Nesměráková v naší dětské skupině byla na dvou supervizích. Chtěli jsme znát názor nestranného pozorovatele na naši práci – hlavně vybavení prostor a přístup pečujících osob k dětem. Během prvního dopoledne, které s námi paní Nesměráková strávila, tiše pozorovala naši práci. Po ukončení pozorování nám ihned dala zpětnou vazbu, co by se dalo lehce pozměnit, tak aby nám práce s dětmi šla lépe. Povšimla si, že by se dalo zapracovat na prostorovém uspořádání naší DS. Během druhého setkání jsme dle jejích rad přestavěli nábytek a jako zázrakem se vyřešil náš dlouhodobý problém s pobíháním dětí po herně. Všechny aktivity na sebe smyslupně navazují a práce s dětmi je teď mnohem klidnější. Již plánujeme další setkání, které se bude týkat pomůcek pro děti.

Návstěvu Míši ve vašich zařízeních velmi doporučuji. Díky jejím doporučením nám celý den s dětmi krásně plyne. Její pohled nestranného pozorovatele a její doporučení vám jistě otevřou oči.😊

1. Online konzultace – 45 minut

V rámci online konzultace můžete řešit výše uvedená témata a jim podobná. Pro objednání online konzultace stačí vyplnit a uhradit objednávku a následně se vám ozve již přímo lektorka pro domluvení konkrétního termínu. Do poznámky v objednávce uveďte, s jakým tématem na konzultaci přicházíte, vaše jméno, e-mail a telefon.

Způsob přihlášení na konzultaci: Konzultace proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.

2. Osobní supervize – 4 hodiny

(objednání a uhrazení nejpozději 48 hodin předem do 12 hodin)

 • úvodní online hovor – vzájemně se seznámíme, vyjasníme si záměr supervize, potvrdíme si termín a upřesníme si organizaci návštěvy ve vašem zařízení.
 • návštěva ve vašem zařízení – obvykle se pohybuji po zařízení a ve třídách velmi tiše a dělám si poznámky, abych nenarušovala běžný chod výuky. Při pozorování se zaměřuji se na celkový chod zařízení, denní režim, strukturu, kvalitu a organizaci programu, pedagogickou práci pečujících osob, komunikaci s dětmi, uzpůsobení a vybavení třídy.
 • zpětná vazba – po skončení pozorování vám dám zpětnou vazbu, případně navrhnu změny nebo doporučím konkrétní postupy vedoucí k optimalizaci vašeho zařízení nebo vašeho konkrétního zadání.

Aktuálně vypsané termíny pro supervize (viz níže) jsou pro Prahu a Středočeský kraj. V případě zájmu o supervizi v jiném okrese nás kontaktujte na info@vseprodetskeskupiny.cz.

Níže ve formuláři si vyberte vhodný termín konzultace/supervize a vyplňte údaje.
Po odeslání vám do e-mailu přijdou další informace (zkontrolujte také spam apod.).

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Mám zájem o online konzultaci nebo osobní supervizi

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.