Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vše pro jesle a školky, s.r.o., se sídlem Strakonická 1424/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 09501754, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337182 (dále jen „Správce“).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Účel zpracování Právní titul
1) Plnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy Plnění smlouvy
2) Cílená nabídka zboží a služeb/Obchodní sdělení Souhlas/Oprávněný zájem
3) Marketingové akce Souhlas

 

Osobní údaje získané pro zpracování na základě plnění smlouvy jsou nutné pro plnění uzavřené kupní smlouvy. Osobní údaje získané pro zpracování na základě oprávněného zájmu nejsou nezbytné pro plnění uzavřené kupní smlouvy. Jejich zpracování pro jednotlivé účely můžete odvolat.

Zpracováváme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro uvedené účely zpracování, konkrétně:

 • jméno, příjmení (účel 1.2.3)
 • dodací a fakturační adresa (1,2,3)
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a emailová adresa (1,2,3)
 • historie nákupů (1,2,3)
 • historie aktivit v emailových kampaních (1,2,3)
 • datum narození (1 – pouze v případě vystavování certifikátu o účasti na kurzu s uvedením data narození účastníka)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Dokončením objednávky a odesláním objednávkového formuláře na webu www.vseprodetskeskupiny.cz udělujete souhlas společnosti Vše pro jesle a školky, s.r.o., se sídlem Strakonická 1424/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 09501754, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337182 (dále jen „Správce“), provozovateli webu vseprodetskeskupiny.cz, aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala vaši emailovou adresu.

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zaslání informace ohledně zakoupené služby (semináře, webináře, předplatného nebo jiné služby) a dále pro zasílání obchodních sdělení týkající se činnosti Správce, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo naopak souhlas nevezmete zpět. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@vseprodetskeskupiny.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

 • Redbit s.r.o., provozovatelem webu SimpleShop.cz
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.