Výše normativů na provoz dětské skupiny v roce 2023

Kdo může získat příspěvek od státu?

Pro získání státního příspěvku musí provozovatel zapsat dětskou skupinu do Evidence dětských skupin a podat žádost o příspěvek prostřednictvím elektronického systému MPSV. Příspěvek slouží na pokrytí výdajů spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, a to konkrétně na pokrytí běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nájmu, energií, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Výše příspěvku

Výše příspěvku je dána normativy na provoz a normativy na stravu, které vychází ze školských normativů na neinvestiční výdaje v soukromé mateřské škole a na stravu ve výdejně soukromé mateřské školy. Roční školské normativy jsou převedeny na denní normativy pro dětské skupiny za účelem podpory flexibility služby. Dětem ve věku od šesti měsíců do 31. srpna po dosažení tří let (tj. mladším dětem) náleží 1,7násobek školského normativu. Dětem od 1. září po dosažení tří let věku do zahájení povinné školní docházky (tj. starším dětem) náleží stejná výše normativu jako ve školství. Pro získání denního normativu je nutné mít kapacitní místo obsazené dítětem alespoň 5 hodin. Pokud je dítě v dětské skupině přítomné 3-5 hodin, náleží za něj provozovateli polovina denního normativu.

Normativy v roce 2023

MPSV uveřejnilo schválené normativy pro rok 2023, které činí:

Zdroj: internetové stránky MPSV

Více informací ke státnímu příspěvku na provoz dětských skupin v roce 2023 naleznete na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-provoz-detskych-skupin.

TIP: Stáhněte si tabulku, která počítá se zveřejněnými normativy na rok 2023. V kalkulačce si můžete navolit počty dětí v dané věkové kategorii (jednodušší varianta), nebo přímo vyplnit jednotlivé děti, jejich datum narození a docházku (pracnější a přesnější varianta). Kalkulačka státního příspěvku je ke stažení zde.

Zajistíme pro vás administraci státního příspěvku.

Kontaktujte nás na emailu alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz nebo telefonu 734 570 434.