Splňte si svůj sen založením dětské skupiny! První výzva z OPZ+ na Budování dětských skupin byla již otevřena.

Informace v článku byly aktualizované dne 4. 3. 2024

Na začátku nového roku odstartovalo nové kolo podpory budování dětských skupin z Evropské unie. Zatímco ze státního rozpočtu lze získat finance pouze na provoz dětské skupiny, v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) je možné získat také nezanedbatelné finance na samotné vybudování dětské skupiny (stavební úpravy a/nebo vybavení).

Kdy je možné podat žádost?

První výzva na Budování dětských skupin (č. 49) v rámci OPZ+ měla být podle původního harmonogramu vyhlášena 6. 2. 2023, nakonec byla ale definitivně vyhlášena 10. 3. 2023 a otevřena 17. 3. 2023.  Alokace na výzvu byla 300 mil. Kč a systém rozdělování „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Alokace výzvy byla přečerpána během prvních několika hodin po otevření výzvy a výzva byla uzavřena po necelém měsíci od jejího otevření.

Vyhlášení výzvy by se mělo opakovat na začátku každého roku do ukončení Operačního programu Zaměstnanost+. Druhá výzvy na Budování dětských skupin (č. 61) by měla být vyhlášena 25.3. 2024.

Kolik peněz je možné získat?

V rámci výzvy je možné získat na vybudování dětské skupiny až 62 258 Kč na jedno kapacitní místo. Pro skupinu 12 dětí je možné požádat o cca 747 000 Kč, za které lze například vybudovat sociální zařízení nebo nakoupit postýlky, židličky či vybavení pro výdejnu stravy.

Po vybudování dětské skupiny následuje v rámci projektu povinná roční fáze jejího provozu. Na provoz získáte z EU stejné částky, které byste získali ze státního financování (tedy cca 11 600 Kč/dítě měsíčně vč. stravování na místa obsazená dětmi mladšími 3 let a cca 6 800 Kč/dítě měsíčně vč. stravování na místa obsazená staršími dětmi).

Výhodou je vyplácení financí formou záloh – předem dostanete až 100 % dotace (při výši dotace do 5 mil. Kč).

Pro koho je výzva vhodná?

Výzvy jsou vhodné pro ty z vás, kteří chcete vybudovat novou dětskou skupinu. Nejsou určené pro stávající dětské skupiny, a to ani v případě jejich rozšiřování. Je ovšem možné, aby stávající provozovatel dětské skupiny vybudoval v rámci výzvy další (druhou, třetí dětskou skupinu). Podmínkou je, že v prostorách, kde chcete dětskou skupinu vybudovat, neprobíhalo v uplynulých 6 měsících před podáním žádosti žádné hlídání dětí.

Časový harmonogram

Výzva by se měla vyhlašovat každý rok, vždy na jeho začátku.

Na zapsání dětské skupiny do evidence máte čas maximálně 12 měsíců, provoz můžete zahájit i za kratší dobu, vše záleží na rychlosti stavebních úprav a získání potřebných souhlasných stanovisek (hygiena a hasiči). Po ukončení budovací fáze následuje rok provozu „pod vlajkou EU“, po ukončení projektu můžete plynule přejít pod státní financování.

TIP: Zpracujeme pro vás analýzu vyhlédnutých prostor, identifikujeme možné problémy a doporučíme další postup. Poraďte se nejdříve s našimi odborníky, ušetříte díky tomu desítky tisíc. Na základě stavební dokumentace nebo prohlídky na místě vám řekneme, zda je nemovitost pro daný záměr vhodná a jaké úpravy by byly případně potřeba. Naši službu Předběžná analýza záměru projektu doporučujeme využít před podpisem rezervační smlouvy.

Dokládání výdajů

Výzvy z OPZ+ na budování dětských skupin se řídí pravidly pro projekty s jednotkovými náklady – jedná se o nejjednodušší možný způsob evropského financování. Po vybudování budete prokazovat, že máte prostory uzpůsobené pro vámi určenou kapacitu dětí podle zápisu do Evidence dětských skupin a doložením vybavení pro danou kapacitu (např. kapacita 12 dětí – 12 židliček, 12 postelí, dostatečný prostor pro práci u stolu apod.).

Výše podpory nemá vazbu na účetní záznamy, tj. nebudete muset k žádosti o platbu dokládat faktury, ani jiná vyúčtování. To samozřejmě neznamená, že by dotace nepodléhala kontrole z finančního úřadu – žadatel o dotaci je potřeba dotaci utratit v souvislosti s projektem a mít v pořádku účetnictví.

TIP: V případě zájmu o individuální placenou konzultaci s odborníkem na účetnictví neziskových organizací a dětských skupin nás kontaktujte na info@vseprodetskeskupiny.cz a my vás propojíme s naším specialistou.

Podrobné podmínky výzvy

  • Pro naplnění denního normativu musí být místo v dětské skupině smluvně obsazeno min. 5 hodin během provozního dne.
  • Obsazenost skupiny se bude počítat podle podepsaných smluv s rodiči dítěte.
  • Aby byla zajištěna efektivita investice, je nutné dodržet během roku provozu minimální obsazenost. Konkrétně je potřeba na provoz vyčerpat částku vyšší než 1,5 násobek částky na vybudování (tzn. při kapacitě 12 dětí získáte 674 892 Kč na vybudování a následující rok provozu musíte mít dětskou skupinu obsazenou tak, aby na provoz byla vyčerpána částka min. 1 012 338 Kč – to odpovídá 64% obsazenosti dětské skupiny).
  • Na místě, kde bude dětská skupina budována, nesmělo být v 6 měsících před podáním žádosti provozováno jiné zařízení péče o děti bez ohledu na subjekt provozovatele a v posledních 12 měsících jiné zařízení péče o děti, jestliže bylo jeho vytvoření podpořeno z OPZ.
  • Dětská skupina musí být po dobu provozu v evidenci dětských skupin a řídit se zákonem č. 247/2014 Sb.
  • Provozovatel musí mít uzavřeny pracovněprávní vztahy s pečujícími osobami odpovídající kapacitě dětské skupiny, tj. při kapacitě 12 dětí – nejméně 2 plné úvazky.
  • Evidence dětí a pečujících skupin prostřednictvím probíhá povinně prostřednictvím elektronického docházkového systému.

TIP: Srovnání podmínek pro státní financování, ukončené výzvy v rámci OP Zaměstnanost a právě připravované výzvy 49 OP Zaměstnanost+ si můžete stáhnout zde.

Proč se obrátit právě na nás?

Součástí smlouvy na podání projektové žádosti je vždy také administrace projektu během realizace a volný přístup do balíčku Dětská skupina bez starostí – to znamená, že pro vás zpracováváme jednotlivé monitorovací zprávy, můžete se na nás obracet s provozními záležitostmi a můžete čerpat i všechny výhody, které poskytujeme členům v rámci našeho balíčku Dětská skupina bez starostí.

Zakládáme si na tom, že provozovatele po schválení dotace nehodíme do vody, ale pečujeme o ně tak, aby se mohli naplno věnovat svým zaměstnancům, klientům – rodičům a dětem.

Pro více informací nás kontaktujte na emailu alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz nebo na telefonu 734 570 434.