Konečně napadl sníh a chcete s dětmi vyrazit ven? Využijte naše tipy na hry se sněhem a motivujte tak děti pro pobyt venku za každého počasí.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby.
Podívejte se na
akce, které pořádáme.

Ach ta lavina!

Pro tuto aktivitu budete potřebovat několik figurek. Paní učitelka schová figurky do sněhu, aniž by to děti viděly. Důležité je upravit aktivitu dle věku dětí – u nejmenších dětí by měla téměř celá figurka „vykukovat“, kdežto u předškoláků může být i jedna figurka zcela schovaná. Děti se co nejrychleji snaží najít figurky a zachránit je tak z laviny.

Obměna: Figurky na začátku aktivity schovává jedno dítě a do hry se tak může zapojit i paní učitelka. Může tak snadněji pomáhat s hledáním nejmladším dětem.

Tip! Nejstarším dětem můžete čas hledání figurek stopovat a porovnávat, zda se čas od minulé hry zkrátil.

Eskymácká honička

Nejprve spolu s dětmi vyšlapeme několik cestiček – vytvoříme takové bludiště. Vhodné je vytvořit i několik zakroucených cestiček, které budou „slepé“. Hráči se po celou dobu mohou pohybovat pouze po těchto cestičkách. Paní učitelka určí dva chytače, kteří se snaží děti na cestičkách pochytat – dotknutím je vyřadí z bludiště. Kdo je chycený, odchází z bludiště.

Tip! Je dobré dětem připomenout, že kdo je chycený, snaží se z bludiště odcházet tak, aby neponičil cesty.

Sáňková štafeta

Nejprve děti rozdělíme do dvou družstev. Je důležité, aby každé družstvo mělo své sáně. Paní učitelka označí start a cíl dráhy. Poté už na saních vyjíždí první děti – každé z jednoho družstva. Jakmile sjedou z kopce, berou sáně zpátky ke svému družstvu, předávají je dalšímu kamarádovi a tak hra pokračuje, dokud se nevystřídá celé družstvo. Vyhrává to družstvo, které se stihlo vystřídat rychleji.

Malujeme na sníh

Jelikož převažují pohybové hry (pro zahřátí), vyzkoušíme si i zábavné malování pouze přírodními barvami.

Budeme potřebovat uzavíratelné skleničky s vodou, do kterých rozpustíme přírodní barvy (viz. níže) a poté zamícháme. S pomocí tlustších štětců či klacíků mohou děti malovat libovolné obrazce či zvířátka.

Přírodní barvy:

  • hnědá – kakao nebo karob
  • žlutá – kurkuma/kari koření
  • šedá – káva
  • červená – šťáva ze zavařené řepy

Trénujeme házení

Pro tuto aktivitu potřebujete pouze stůl/lavičku, plechovky a sněhové koule. Děti samy umístí plechovky vedle sebe do řady a nejprve z kratší vzdálenosti se plechovku snaží shodit za pomocí sněhové koule. Později mohou zkoušet hod i z větší vzdálenosti.

Na nejvyšší sloup

Tuto aktivitu můžete hrát jako jedinci, ale i na družstva. Můžete ji také pojmout jako soutěž o nejvyšší sloup, či jako aktivitu podporující kooperaci ve skupině.

Cílem aktivity je postavit co nejvyšší sloup. Zpestřením aktivity může být, pokud děti nemohou používat sníh v blízkosti, ale musí pro něj například doběhnout/doskákat/doklusat jako koníci. Pro tuto obměnu je vhodné mít sníh, který děti mohou používat, označený např. provazem.

Rybáři

Pro tuto aktivitu budeme potřebovat lopatku na písek (pro každé dítě jednu). Na předem určené místo položíme několik sněhových koulí, které představují rybičky v rybníku. Mezi rybičky vyšlapeme cestu (= led). Děti se snaží ulovit rybičky – nabrat lopatkou sněhové koule, pouze když se pohybují po ledě (po cestičkách).

Nerozpadni se!

Cílem aktivity je rozvíjet pozornost a jemný úchop sněhové koule. Děti utvoří dvojice naproti sobě. Jedno dítě vytvoří sněhovou kouli a pomalu a opatrně ji hází dítěti, které stojí naproti němu. Dítě, které je chytačem, se snaží, aby sněhovou kouli chytilo opatrně a koule se tak nerozpadla.

Zábavné koulování

Zpestřete si klasické koulování obměnami pozic, ze kterých budou děti sněhové koule házet. Můžete házet střídavě levou/pravou rukou, v kleku, ze sedu, s otočeným tělem nebo se snažit přehodit určitou věc.

Netradiční opičí dráha

Pro tuto opičí dráhu využijeme vše co máme venku „po ruce“ – šišky a další přírodniny. Také spolu s dětmi můžeme vytvořit slalom se sněhovými koulemi. Fantazii se meze nekladou. Avšak u této aktivity bychom měli věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti.

Článek pro vás napsala:
Kristýna Kapounková,
učitelka MŠ

Další inspiraci na aktivity s dětmi najdete na našem blogu nebo na vzdělávacích akcích.