Sklízíme plody podzimu: aktivity pro děti od 2 do 6 let

Na podzim dozrávají některé druhy ovoce a zeleniny. V lese můžeme sbírat houby. Na stromech a keřích se červenají jeřabiny a další bobule, které poskytují potravu ptákům. Také stromy vydávají své plody. Ty nejznámější – žaludy, kaštany či bukvice můžeme sbírat a využít je k tvoření i krmení lesní zvěře. V tomto článku najdete inspiraci, jak plody podzimu využít při činnostech s dětmi.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby,
pořádáme vzdělávací akce a webináře.

Jemná motorika

Řetěz z přírodnin

Na procházce si nasbíráme jeřabiny, šípky a další menší plody. Pomocí jehly s tupou špičkou je navlékáme na silnější nit. Z vytvořeného řetězu můžeme vyrobit náramek, náhrdelník nebo podzimní dekoraci.

Vycházka do lesa

Hostina pro zvířátka

Společně nasbíráme žaludy, bukvice a kaštany a zaneseme je zvěři do krmelce. Můžeme se domluvit s myslivcem a vycházku do lesa spojit s besedou.

Rozvoj slovní zásoby

Obrázkové kaštany

Na nasbírané kaštany pomocí bílého akrylového fixu nakreslíme jednoduché obrázky. Po zaschnutí fixu kaštany vložíme do látkového pytlíku. Děti si sednou do kruhu a jeden po druhém vytahují kaštany. Každý popíše obrázek na svém kaštanu a ostatní mohou hádat, o jaký obrázek se jedná.

Varianta 2: Společně vymýšlíme příběhy, do kterých zakomponujeme předměty nakreslené na kaštanech. 

Tvoření

Kompot

Některé druhy ovoce můžeme uchovat přes zimu tak, že z nich uvaříme kompot. V rámci tvoření budeme vyrábět jablečný kompot.

Postup:

Na tvrdý papír nakreslíme obrys zavařovací sklenice. Jablka nebo hrušky rozkrojíme na poloviny a pomocí temperové barvy je otiskujeme do sklenice.

Venkovní hra

Sbíráme houby

Z kartonu vystříháme tvary různých druhů hub a děti je mohou vybarvit. Následně houby rozmístíme na zahrádce a dáme dětem za úkol je hledat.

TIP: Můžeme vymyslet různá kritéria pro hledání. Například děti budou mít za úkol přinést od každého druhu přesný počet hub.

Počítací kartičky

Z kartonu vystřihneme obdélníkové kartičky. Na levou polovinu kartiček napíšeme čísla od 1 do 10. Děti na pravou polovinu kartičky skládají příslušný počet podzimních plodů.

TIP: Menším dětem můžeme na pravou polovinu kartiček namalovat příslušný počet puntíků a na ty skládají přírodniny.

Článek zpracovala:
Lucie Cmarová
pedagog a maminka dvou dětí

Další inspiraci najdete na našem webu: www.vseprodetskeskupiny.cz/akce/
nebo v rámci balíčku Dětská skupina bez starostí.