Síla slova: Jak se hodnocení odráží na dětském sebepojetí

Když byla Alice malá, učila se jezdit na kole. Dědeček jí řekl, že je na sport kopyto, a ona to po této větě s cyklistikou vzdala. Danovi zase paní učitelka řekla, ať nezpívá tak nahlas, že nemá hudební sluch. Od té doby nezpíval jinde než doma ve sprše. Je vám to povědomé? Jaká poznámka z dětství ovlivnila vás?

plačící dítěPřemýšleli jste někdy nad tím, co byste mohli jako dospělí udělat pro to, abyste v dětech pomohli budovat pozitivní představy o sobě samých?

Správná komunikace je zásadní

My, dospělí, hrajeme významnou roli v tom, jak dítě vnímá samo sebe. To, jak s dětmi komunikujeme a jak k nim přistupujeme, se do jejich sebepojetí zásadně propisuje. Hodnocení od nejbližších lidí, ať už vědomé či nevědomé, může mít na jejich představy o sobě samých nezpochybnitelný vliv. Jako rodiče, prarodiče, průvodci v lesní školce, chůvy v dětské skupině nebo učitelky v mateřské škole bychom to měli mít trvale na paměti. 

V raném dětství se formuje až 85 % osobnosti člověka

Pro utváření sebepojetí člověka je klíčovým obdobím předškolní věk, dětské sebepojetí jako takové se však vytváří již od počátku života. Vždyť už kojenec mezi 3. a 6. měsícem  začíná diferencovat své projevy od těch, které v něm vyvolal někdo jiný. A existuje dokonce teorie, že se sebepojetí člověka formuje už během nitroděložního vývoje. Tušili jste to?

William James, zakladatel psychologie Já a jedna z významných osobností, která koncem 19. století stála u počátku zkoumání sebepojetí, kdysi pronesl tuto zajímavou myšlenku: „Kdykoliv se setkají dva lidé, ve skutečnosti je přítomno lidí šest. V každém z těchto dvou přítomných je člověk – jak vidí sám sebe – jak jej vidí ostatní – a člověk, jaký opravdu je.“ 

Představa člověka o sobě samém

Zjednodušeně můžeme říci, že sebepojetí je naše představa o nás samých. Je to určitý souhrn názorů na sebe a na své místo ve světě. Jsou to pocity, jimiž prožíváme spokojenost, nebo nespokojenost sami se sebou. Je to míra důvěry, kterou k sobě chováme – větší či menší.

dítě si hraje s kostičkami

Někteří psychologové tvrdí, že charakter člověka vyrůstá právě ze sebepojetí. Formují ho naše vlastní zážitky a zkušenosti, stejně jako hodnocení, kterého se nám dostalo od lidí z nejbližšího okolí. Všechny informace si v sobě od raného dětství ukládáme a s touto představou plujeme životem. 

Zdravé sebepojetí očima odborníka 

Pro duševní zdraví a blaho každého jedince je zdravé sebepojetí důležitou podmínkou, stejně jako pro jeho schopnost navazovat harmonické vztahy s ostatními. Představuje také ten nejlepší možný základ pro učení, ať už probíhá formou hry, nebo výuky.

U většiny odborníků, pracujících s dětmi, rodiče primárně nehodnotí natolik jejich profesionalitu, jako schopnost vytvářet důvěru, bezpečí a nastolení rovnocennosti a partnerství ve vztazích. Pro rodiče je prostě zásadní, aby jejich děti byly „v dobrých rukou“ a je pro ně důležité, jak pečující osoby u jejich dětí podporují rozvoj sebepojetí. Vytvářet prostředí, v němž se děti i dospělí cítí hodnotní ve vzájemných vztazích, je pro to nezbytnou podmínkou. 

Proč je důležité rozvíjet u dětí sebepojetí? 

Chcete vědět, v čem se liší termíny „sebepojetí“ a „sebevědomí“? 

Hledáte inspiraci, jak změnit negativní představy dítěte o sobě samém?

Přihlaste se na náš webinář Jak u dětí rozvíjet zdravé sebepojetí. Zdravé sebepojetí totiž zásadním způsobem ovlivňuje duševní zdraví člověka a jeho spokojenost a je důležitou podmínkou pro to, aby se nám dařilo navazovat harmonické vztahy s ostatními. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi pojmy „sebepojetí“ a „sebevědomí“. Budete-li totiž jako odborníci schopni tyto dva pojmy rozlišovat a uvědomíte-li si cíle, kterých byste rádi při práci s dětmi dosáhli, kvalita komunikace a vztahů ve školce či jeslích se výrazně zlepší.

Webinářem vás provede Juraj Hudec, spoluzakladatel neziskové organizace Familylab ČR (Family Lab CZ). Kromě toho, že je tátou dvou lesních kluků, se s manželkou Janou podílejí na organizaci celé řady aktivit zaměřených na podporu rodičů i odborníků pracujících s dětmi a dospívajícími. Opírají se o klíčové hodnoty potřebné pro vytváření kvalitních mezilidských vztahů, jako jsou autenticita, rovnocennost, osobní odpovědnost a integrita. Prostřednictvím seminářů, přednášek a workshopů se snaží šířit myšlenky a zkušenosti dánského rodinného terapeuta a pedagoga Jespera Juula, které do jejich rodiny přinesly pohodu. 

Více informací o webináři Juraje Hudce včetně možnosti přímé registrace najdete zde: Jak u dětí rozvíjet zdravé sebepojetí