Šablony pro neformální vzdělávání – výzva č. 02_24_031

Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK) v rámci vyhlášené výzvy č. 02_24_031 nabízí získání podpory na vzdělávání pracovníků a dobrovolníků. Základní informace, na co a za jakých podmínek lze žádat, naleznete v tomto textu.

Zaměření výzvy:

Výzva je zaměřená na rozvoj vzdělávacích aktivit pro děti a mládež v neformálním vzdělávání. Aktivity výzvy cílí na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání. V rámci výzvy jsou též podpořeny aktivity, které se zaměřují na pracovníky a dobrovolníky v neformálním vzdělávání. Pracovníci a dobrovolníci se budou vzdělávat a zvyšovat si kompetence pro práci s dětmi a mládeží v neformálním vzdělávání.

Kdo může žádat o podporu?

Nestátní neziskové organizace s minimálně 3.letou historií práce s dětmi a členskou základnou. Práci s dětmi musí mít jako hlavní činnosti a členská základna musí mít minimálně 20 členů s ročníkem narozením v intervalu 2020-2006.

O kolik peněz lze žádat?

Minimální výše projektu je 250 000 Kč.

Maximální výše projektu je 250 000 Kč + počet členů x 2 500 Kč – max. 25 mil. Kč.

Celková alokace výzvy 400 mil. Kč

Kdy jde podat žádost?

Výzva je otevřena do konce srpna 2024 (případně do přečerpání alokace)

Na co lze žádat?

  • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
  • Vzdělávání dobrovolníků v neformálním vzdělávání
  • Spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání
  • Spolupráce dobrovolníků v neformálním vzdělávání
  • Inovativní vzdělávání dětí a mládeže v neformálním vzdělávání
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v organizacích neformálního vzdělávání

Míra podpory:

Spolufinancování je vyžadováno ve výši 5 %.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz, nebo na tel čísle: 734 570 434.