S akreditací, nebo bez? Od září nejspíš již zbytečná otázka

Pro chůvy pečující o děti v dětské skupině a také pro učitelky ve školkách je důležité neustále se zdokonalovat a vzdělávat se, o tom (snad) není sporu.

Jak ale vybrat ten správný vzdělávací kurz pro sebe nebo pro své zaměstnance?

V současnosti se mnoho mateřských škol rozhoduje, které kurzy zahrnout do svého vzdělávacího programu, na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). To se ovšem může brzy změnit – od září 2023 systém akreditací pravděpodobně zcela skončí. Jedná se zatím pouze o návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, ale je velmi pravděpodobné, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání) a tedy ani akreditace kurzů pro pedagogy nebude vyžadována.

Nic se nemění na tom, že pedagogičtí pracovníci budou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje. To znamená, že mateřské školy budou muset hledat jiná kritéria pro výběr vhodných kurzů pro své zaměstnance. S tím počítá také stávající operační program Jan Amos Komenský, v rámci něhož je možné získat finance na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků – uznávají se přitom jak akreditované, tak neakreditované kurzy (a také online vzdělávání).

Také pro chůvy v dětských skupinách nadále platí povinnost dalšího vzdělávání, a to v rozsahu 8 hodin ročně. Zde akreditace není vyžadována od samého počátku platnosti zákona. Dětské skupiny by se měly řídit požadavky na tzv. standardy kvality a v souladu s nimi mít zpracované vzdělávací plány zaměstnanců.

A podle čeho tedy kurzy vybírat?

Základním kritériem by měl samozřejmě být kvalitní obsah kurzu využitelný v praxi a zkušený lektor, který ví, o čem mluví. Co může být ovšem dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro někoho jiného. Především provozovatelé dětských skupin si musejí dát pozor na to, na jaký věk dětí je kurz zaměřen, a zda skutečně přinese potřebné poznatky a dovednosti například pro práci s dětmi již od jednoho roku. Při výběru kurzů pátrejte po referencích a nebojte se na ně zeptat mezi kolegyněmi například prostřednictvím sociální sítě. V neposlední řadě – pokud jste si již kurz vybrali, nebojte se lektora dopředu oslovit a poslat své konkrétní dotazy. V řadě případů ocení lektor zájem a na dané téma bude během výkladu klást důraz.