Respektující komunikace: Klíč k harmonickým vztahům s dětmi i dospělými

Zkuste se na chvíli zastavit a představit si, že vám někdo říká jednu z následujících vět. Jak byste se asi cítili? Co by vás napadlo? Jak byste reagovali?

„No tak sebou konečně hoď, nemáme na to celej den…“
Místo toho: „Je pro mne důležité stihnout všechno včas. Začínáme nabírat zpoždění a já už potom nejsem v pohodě a nechci nepříjemnosti….“

„Ještě jednou na to sáhneš a uvidíš ten mazec.“
Místo toho: „Granule jsou pro pejsky a zůstanou v krabici nebo v misce. Do myčky dáváme jenom použité nádobí a prostředek na mytí.“

„Okamžitě se obleč nebo Tě nikam nevezmu. Kdo se loudá za trest sáňkovat s ostatními nepůjde.“
Místo toho: „Když lidé chodí sáňkovat, tak si oblékají teplé kalhoty a bundu. Plavky obvykle nosí na plavání v bazénu, nebo v řece, když je velké teplo. Jestli potřebuješ plavky i na sáňkování, můžeš si je určitě nechat a můžeš si i obléknout ostatní teplé věci.“

„Vyndej to z pusy ty čunčo….“
Místo toho: „Lžíce na obouvání se vsouvá do boty, aby se lépe obouvalo. Do pusy používáme jídelní lžičku. To může jednoho zmást, když se tomu říká stejně…“

„Jsi úplně mimo….“
Místo toho: „Nejsem si jistý, že tomu rozumíme stejně.“

„Kolikrát Ti to ještě budu říkat?“
Místo toho: „Jak to mám říct, aby ti to bylo příjemné a bylo to hotové?“

„Dej mi pokoj!“
Místo toho: „Teď potřebuji čas pro sebe, abych si to promyslel.“

„Jsi normální?“
Místo toho: „Vůbec nerozumím té reakci a dost mne to zaskočilo.“

„Hned se uklidni!“
Místo toho: „Moc nevím co říct, aby se to ještě nezhoršilo.“

„Okamžitě přestaň, nebo si mě nepřej…“
Místo toho: „To mi vadí, nechci to.“

„Je ti to úplně jedno, jsi ignorant!“
Místo toho: „Potřebuju tomu porozumět, mám pocit, že se v tom tématu míjíme. Moc mi na tom záleží….“

„Jsi hrozná.“
Místo toho: „Nevím, co na to říct. Jsem dost naštvaná.“

Rozumět tomu, co si ostatní lidé myslí, co říkají a proč se chovají právě tak, jak se chovají, může být velkou výzvou nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Naše dny jsou plné situací, které buď napomáhají našim vztahům s ostatními, nebo se jeví jako konfliktní, nepříjemné a možná i ohrožující. Většinou za tím stojí vzájemná mezilidská komunikace, která se nám více či méně povede nebo nezdaří.

Je tedy naší prioritou rozpoznávat dopady, motivy, ale i původ našeho přístupu k ostatním lidem i k sobě samotným. Ať už v roli rodiče, prarodiče, pečující osoby nebo pedagoga, cílem je zaměřit se na vědomou komunikaci a nahrazování komunikačních stereotypů, zvyků a zlozvyků ohleduplnou komunikací.

My dospělí jsme vzorem pro naše děti, a to bez ohledu na to, zda se nám to daří nebo jestli nám něco „ujede“. Je proto důležité neustále zaměřovat svou pozornost na konkrétní situace a příklady, abychom našli takový způsob komunikace a chování, který může být pro děti užitečnou inspirací.

Chcete se stát efektivnějšími a empatickými rodiči, prarodiči, pečujícími osobami nebo pedagogy? Víte, jak nahradit automatické reakce v interakci s dětmi cílenými a ohleduplnými odpověďmi? Hledáte způsob, jak zlepšit svůj vztah s dětmi skrze lepší porozumění vašim vlastním komunikačním vzorcům?

Akreditovaný kurz Respektovat a být respektován® je navržen tak, aby pomohl rozvíjet vědomou komunikaci, odstranit komunikační stereotypy a nahradit je ohleduplným jednáním. Kurz poskytuje nástroje a postupy pro lepší vzory chování vůči našim dětem i ostatním. Během semináře budeme zkoumat různé situace a učit se identifikovat naše automatické reakce. Naučíte se, jak tyto reakce nahradit ohleduplnými a cílenými odpověďmi, které podporují pozitivní atmosféru.

Empatická komunikace je klíčová nejen pro budování zdravých vztahů s dětmi, ale také pro lepší porozumění a řešení konfliktů mezi dospělými. Naše slova a jednání mají silný vliv na druhé, a proto je důležité neustále zlepšovat své komunikační dovednosti.

Tímto seminářem nechceme kritizovat vaše současné přístupy, ale spíše nabídnout nové perspektivy a nástroje pro zdokonalení komunikace. Každý z nás máme své vlastní zkušenosti a představy o výchově a komunikaci, a to je úplně v pořádku. Nicméně, otevřít se novým přístupům může být obzvláště prospěšné pro vytváření harmonického a respektujícího prostředí pro dospělé i děti.

Během intenzivního čtyřdenního kurzu se zaměříme na praktické cvičení a hry, které nám pomohou porozumět různým aspektům komunikace a naučit se vyjadřovat naše potřeby a pocity s empatií a ohledem na druhé. Společně budeme budovat prostředí, kde se každý bude cítit respektován a slyšen.

Pokud cítíte, že byste se chtěli stát lepšími komunikátory a chcete rozvíjet své dovednosti pro efektivní a ohleduplnou komunikaci s dětmi i mezi dospělými, vyberte si jeden z podzimních termínů a přihlaste se na náš víkendový seminář Respektovat a být respektován®. Společně můžeme vytvořit pozitivní změny ve svých vztazích a přispět k harmoničtějšímu prostředí pro všechny. Těšíme se na setkání s vámi ♥.

TIP: Nechte se inspirovat rozhovorem s paní Janou Nováčkovou, která je už více než třicet let inovátorkou českého vzdělávání a výchovy a má na tomto poli mnoho zásluh. Je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován®, české bible moderního rodiče, který nechce opakovat chyby předchozích generací a na základě které vznikl tento stejnojmenný seminář. Rozhovor najdete zde: https://1url.cz/ruQKq.

Více informací o akreditovaném kurzu Respektovat a být respektován®, nabízené termíny a možnost přihlášení najdete zde: https://vseprodetskeskupiny.cz/stitky-akce/respektovat-a-byt-respektovan/.