Vybudujte dětské hřiště s podporou Nadace ČEZ

Snad každá dětská skupina i školka sní o krásném venkovním prostoru – zahradě či hřišti, kde by děti mohly trávit čas od jara do podzimu, nebo i v zimě. Možná jste i vy tímto směrem uvažovali a pátráte také po tom, zda byste mohli na zvelebení toho vašeho plácku získat nějaké finance. Přinášíme informace o aktuální možnosti, která se otevírá všem mateřským školám i dětským skupinám a kterou je otevřená výzva Nadace ČEZ Oranžová hřiště.

Zdroj: nadacecez.cz

Na co lze získat finance?

Nadace ČEZ podporuje výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Hřiště musí být veřejně přístupné s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení (včetně dětských skupin), nicméně i zde je vítáno, pokud by na hřišti mohly probíhat nějaké veřejné či komunitní akce.

Podporována je kompletní výstavba a rekonstrukce hřiště, tedy mezi podporované aktivity nepatří drobné nákupy nebo dílčí úpravy herních prvků.

Pozemek nemusí být ve vlastnictví žadatele, ale je třeba mít písemný souhlas vlastníka s výstavbou a provozem hřiště. Udržitelnost projektu je 5 let.

Kolik peněz lze získat?

Maximální výše příspěvku je 2 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány v průběhu celého roku. Náklady na projektovou dokumentaci nesmí přesáhnout 15 % z celkové výše příspěvku. Příspěvek lze využít pouze k úhradě nákladů, které vznikly po podání žádosti, nejpozději však do roka od podání žádosti, kdy musí být hřiště hotové a zpřístupněno veřejnosti nebo dětské skupině/školce.

Jaké jsou další podmínky grantového řízení?

Hřiště by mělo být označeno cedulí s nápisem „Oranžové hřiště“ a musí být provozováno nejméně 5 let. O údržbu a bezpečnost hřiště se stará žadatel na vlastní náklady. Realizace musí být zajištěna v souladu se stavebním zákonem, technickými, hygienickými i bezpečnostními požadavky na dětská hřiště.

V případě, že je schválená částka 250 tis. Kč a více, k závěrečné zprávě se dokládá i zpráva auditora (náklady na auditora mohou být uplatněny jako náklady projektu).

Náklady na zpracování žádosti nejsou způsobilým výdajem žádosti. Při vzniku hřiště nesmí dojít ke kácení stromů.

Součástí žádosti je popis projektu (popis celkového záměru, lokality, využití hřiště, zajištění provozu atp.), popis činnosti žadatele (např. výroční zpráva) a samozřejmě rozpočet.

Máte zájem o zpracování žádosti? Neváhejte nás kontaktovat na ticha.al@gmail.com.

Zpracovala: Mgr. Alžběta Tichá, Vše pro jesle a školky