Chcete uzavřít s dodavatelem stravování smlouvu na zajištění pokrmů pro dětskou skupinu? Nejste si jisti, co vše zahrnout do smlouvy o zajištění stravování do dětské skupiny?

Tým Vše pro dětské skupiny připravil pro poskytovatele balíček ke stravování v dětské skupině.

Balíček obsahuje:

  • Vzor smlouvy o zajištění stravování
  • Průvodku obědů
  • Sledování teploty jídla
  • Seznam alergenů
  • Vzorový jídelníček
  • Jídelníček – formulář pro vypisování svačinek a obědů

Dokumenty stáhnete v editovatelném formátu .docx či PDF. Dokumenty v .docx je nutné přizpůsobit pro svou dětskou skupinu.

Je zákázáno vzor dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.