Mezi zákonné povinnosti poskytovatelů služby péče o dítě patří mít zpracována Vnitřní pravidla neboli Provozní řád.

Tým Vše pro dětské skupiny připravil pro poskytovatele vzor takového provozního řádu.

Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky, facebookový profil apod.).

Dokument stáhnete v editovatelném formátu .docx, který si můžete (a musíte) přizpůsobit pro svou dětskou skupinu. Je zákázáno vzor dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.