Vzor: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny

← Zpět na produkty

Dle Zákona platí, že rodič je povinen doložit poskytovateli nejpozději v den zahájení docházky dítěte do dětské skupiny lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tým Vše pro jesle a školky připravil vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny (obsahuje také potvrzení o očkování dítěte). Posudek podepisuje lékař.

Je zákázáno vzor dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.