Vzor: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny

← Zpět na produkty

Dle Zákona platí, že rodič je povinen doložit poskytovateli nejpozději v den zahájení docházky dítěte do dětské skupiny lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tým Vše pro dětské skupiny připravil vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny (obsahuje také potvrzení o očkování dítěte). Posudek podepisuje lékař.

Je zákázáno vzor dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.